25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Ruch pod koszem

 

Gminy coraz częściej zmieniają stawki opłat za śmieci.Tam gdzie opłaty początkowo były bardzo niskie są teraz podnoszone, a gdzie było drogo stawki są obniżane.

Wśród samorządów, które zmieniły stawki po wejściu w życie ustawy znalazła się gmina Siedlce, gdzie opłatę obniżono z 7 zł na 5 zł za odpady segregowane oraz Świercze z 30 zł na 27 zł za odpady segregowane dla gospodarstw liczących do 2 osób oraz z 40 zł na 37 zł za odpady zmieszane.

Podwyższono opłaty m.in. w: Starej Kornicy z 3,50 zł na 6 zł za odpady segregowane oraz z 9 zł na 12 zł na odpady segregowane. W gminie Karniewie podwyższono stawki z 5 zł na 8 zł za segregowane i z 8 zł na 14 zł za niesegregowane.

Wśród gmin o najniższych stawkach za wywóz odpadów znalazła się gmina Paprotnia, gdzie ustalono 2,5 zł za śmieci segregowane oraz 3 zł za odpady zmieszane.

Zdaniem dra Marka Golenia z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej rezygnacja ze skrajnych stawek jest dobrą tendencją. Według niego gminy, które ustaliły bardzo niskie opłaty mogą mieć problem z dużym deficytem operacyjnym związanym z koniecznością dopłaty z własnych środków firmom wywożącym odpady.

- Skrajnie niskie stawki budzą też wątpliwości co do jakości wykonywanych usług przez podmioty wyłonione w drodze przetargu. Najczęściej firmy tną koszty w nielegalny sposób – zauważa Goleń.

Z kolei samorządy, które początkowo przyjęły zbyt wysokie opłaty teraz, po rozstrzygnięciu przetargów dostosowują ceny do zwycięskich ofert. – Po prostu w wielu gminach okazało się, że nie są potrzebne aż tak duże pieniądze do obsługi systemu jak zakładano. Pomogła w tym bardzo duża konkurencja i walka niskimi stawkami o zdobycie rynku za wszelka cenę – tłumaczy doktor.

Goleń przewiduje jednak, że w perspektywie 2 -3 lat opłaty mogą wzrosnąć. – Może się okazać, że po drastycznym spadku konkurencji na lokalnych rynkach gminy będą ponownie zmuszone do podwyższenia stawek. Słyszałem o tym, że w Czechach, które przeszły już drogę obraną w Polsce, stawki opłat poszły mocno w górę, gdyż po kilku latach na rynku pozostało zaledwie kilku przedsiębiorców, którzy mogą teraz dyktować ceny. Warto by było potwierdzić jednak te informacje u Czechów – mówi Goleń.

Ostatnia kontrola NIK wykazała, że na 27 skontrolowanych gmin po wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami wzrosły stawki za odpady zmieszane, natomiast w pięciu gminach opłaty za odpady selektywne były niższe niż przed wdrożeniem znowelizowanej ustawy śmieciowej.

Zmiany gminy tłumaczyły najczęściej wzrostem kosztów związanych ze sfinansowania całego systemu odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wraz z jego obsługą administracyjną.

Źródło: samorzad.pa.pl

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12