Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Projekt ustawy krajobrazowej ju gotowy


18 lutego br. sejmowa podkomisja nadzwyczajna zakoczya prace nad prezydenckim projektem ustawy krajobrazowej. Kancelaria prezydencka, a take resort infrastruktury dobrze oceniy wypracowany projekt ustawy, a sprawozdanie podkomisji bdzie mona si spodziewa na pocztku marca.

– Mamy wreszcie ustaw. Jest ona gotowa w sensie roboczym. Podkomisja przekazuje projekt dalej – powiedziaa Iwona ledziska Katarasiska z Platformy Obywatelskiej, szefowa podkomisji, ktra zajmowaa si prezydenckim projektem.

W podobnym duchu wypowiedzia si wiceszef Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Pawe Orowski, ktry oceni, e wypracowany w trakcie prac podkomisji projekt ustawy jest dobry i jego resort nie bdzie zgasza dalszych poprawek. – Projekt jest bardzo potrzebny i bardzo korzystny, bo dzi wszyscy walczymy o estetyzacj przestrzeni, a chaos reklamowy i dzikie reklamy tej estetyki nie polepszaj. Ustawa daje samorzdom bardzo twarde i jednoznaczne instrumenty, by o przestrze i krajobraz zadba – zaznaczy.

Propozycja prezydencka przewidywaa wprowadzenie pojcia „dominanty przestrzennej” do ustawy w celu zaostrzenia zasad lokalizacji np. elektrowni wiatrowych, wieowcw i innych obiektw, ktre mona by uzna za takie dominanty. Takie „dominanty przestrzenne” wedug projektu prezydenta mogyby powstawa tylko w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego, ktre byyby przyjmowane przez gminy. Podkomisja nie popara jednak tego rozwizania, co bdzie skutkowao nieograniczonymi moliwociami budowania takich obiektw. Na dalszym etapie prac nad ustaw bdzie to jeszcze kwestia dalej rozpatrywana.

Warto nadmieni, e projekt tzw. ustawy krajobrazowej trafi do sejmu latem 2013 r. Wanym aspektem projektu jest fakt, e nakada on m.in. obowizek sporzdzania przez samorzd wojewdzki audytu krajobrazowego; maj by w nim zdefiniowane obszary krajobrazw priorytetowych. Dla tych obszarw sejmik wojewdztwa ma mie moliwo ustalania norm prawnych dotyczcych wysokoci, ksztatu budynkw i ewentualnie stosowania materiaw miejscowych lub architektury. Projekt reguluje te: umieszczanie reklam w przestrzeni publicznej, weryfikacja istniejcych parkw krajobrazowych i innych stref dotd chronionych. Samorzdy otrzymaj te szereg instrumentw prawnych w celu ochrony krajobrazu. Obecnie na terenach uznanych za obszary chronionego krajobrazu i parki krajobrazowe powstaj farmy wiatrowe, kominy, silosy, maszty telefonii komrkowej i nie ma prawnych moliwoci, aby temu zapobiega. Na pocztku marca tekst wypracowanego projektu ustawy zostanie przedstawiony rwnie organizacjom biorcym udzia w konsultacjach spoecznych.

rdo: www.komunalny.pl

 

Archiwum aktualnoci

2018 1

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12