25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

Program ochrony morświna zatwierdzony!

 

Kolejny krok w zakresie ochrony morświnów – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oficjalnie zatwierdził Program ochrony morświna.

- Ten wyjątkowy ssak morski zasługuje na jak najlepszą ochronę, szczególnie, że w Bałtyku żyje już tylko 450 osobników – mówi minister środowiska Maciej Grabowski. – Cieszę się, że proces tworzenia strategii dobiegł końca, i mam nadzieję, że sam dokument przyczyni się do lepszej ochrony morświnów.

Program ochrony morświna stanowi syntezę dotychczasowej wiedzy i doświadczeń z ochrony tego gatunku, identyfikuje zagrożenia oraz zawiera propozycje działań, jakie należy podjąć w celu poprawy stanu zachowania populacji morświna, wraz z opisem sposobu ich wdrażania oraz źródeł finansowania. Program przygotowano na podstawie opracowania Fundacji WWF Polska.

Podstawą prawną do opracowywania programów dla gatunków chronionych są przepisy ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 57 ustawy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Krajowe programy ochrony gatunków, jako opracowania eksperckie, mają za zadanie stanowić pomoc dla wszystkich instytucji i podmiotów, które w trakcie swojej działalności się z nimi stykają, nie tylko w zakresie ich ochrony – również badań naukowych, planowania i prowadzenia gospodarki leśnej, rolnej, wodnej itd. Programy są kierowane do bardzo szerokiego grona odbiorców, a zadania w nich przedstawione - bardzo różnorodne i nie zawsze wymagają dużego nakładu czasu lub środków finansowych.

źródło:http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25412_program_ochrony_morswina_zatwierdzony.html

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12