25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry


Jest porozumienie w sprawie przyszłości unijnego rybołówstwa

komentarz koalicji OCEAN2012

Wczoraj wieczorem Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Parlament Europejski osiągnęli porozumienie w sprawie przyszłości Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR). EFMiR udostępni blisko 6,5 miliarda euro w latach 2014 – 2020 na wsparcie unijnego sektora rybołówstwa i wspólnotowej polityki morskiej. Fundusz będzie istotnym instrumentem wdrażania zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, której celem jest m. in. zaprzestanie nadmiernych połowów i odbudowa europejskich zasobów ryb.

Ostateczne porozumienie PE oraz Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa ma zarówno mocne jak i słabe strony. Pozytywnym wynikiem porozumienia jest m.in. przeznaczenie większej ilości środków na zbieranie danych, kontrolę oraz egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Istotną zmianą jest także, wzmocnienie zapisów umożliwiających wstrzymywanie środków dla indywidualnych operatorów lub państw członkowskich, które nie przestrzegają zasad Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Niestety, zawarte porozumienie dopuszcza także finansowanie wymiany silników, co może prowadzić do wzrostu mocy połowowych jednostek unijnej floty rybackiej. Nowy EFMiR przewiduje także subsydia na tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Tak wykorzystane środki finansowe nie będą przyczyniać się do walki z problemem przełowienia zasobów morskich i osłabią pakiet reform Wspólnej Polityki Rybołówstwa”  - powiedziała Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia, koordynatorka koalicji OCEAN2012 w Polsce.

"Teraz przyszłość europejskich zasobów morskich zależy od poszczególnych państw członkowskich. To one będą decydować o alokacji funduszy i to od ambicji z jaką podejdą do implementacji zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa zależeć będzie sukces walki z przełowieniem w UE i odbudowa zasobów. dodała Justyna Niewolewska.dodała Justyna Niewolewska.

---------

OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb. 
 
OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata. W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group oraz Seas At Risk. 
 
OCEAN2012: http://www.ocean2012.eu ,
 
facebook.com/ocean2012polska
 
Polscy członkowie koalicji OCEAN2012:
 
- Fundacja Nasza Ziemia
- Klub Gaja
- Zielony Instytut
- Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
- Klub Przyrodników
- Stowarzyszenie ekologiczne EKO-Unia
- Klub Przyrodników
- Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy
- Fundacja z Naszej Strony
- Fundacja Sprzątanie Świata – Polska
- Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby
- Fundacja Aquarius
 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12