25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

Porozumienie klimatyczne na szczycie

Rady Europejskiej osiągnięteNa zakończonym właśnie szczycie Rady Europejskiej (23-24 października) przywódcy państw uzgodnili, między innymi, nowy pakiet klimatyczno-energetyczny. Wszystkie istotne postulaty dla Polski zostały osiągnięte  – podkreśla wyniki negocjacji premier Ewa Kopacz.

Było to niezwykle trudne - niektórzy twierdzili, że nieosiągalne - ale niemożliwe stało się możliwe - podsumowała wynik negocjacji premier Ewa Kopacz.

Szefowa polskiego rządu poinformowała, że Polsce udało się m.in. wynegocjować utrzymanie systemu darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla sektora elektro-energetycznego na poziomie 40% do 2030 roku.

Premier Ewa Kopacz dodała, że system darmowych pozwoleń na emisję miał wygasnąć w 2019 r. My przedłużyliśmy te darmowe pozwolenia na emisje do roku 2030 - zaznaczyła. Umożliwi to przekazywanie polskiemu sektorowi elektro-energetycznemu uprawnień do emisji CO2 za darmo.

Ograniczenie emisji CO2, odnawialne źródła energii i zmniejszenie jej zużycia
Zawarte na szczycie Rady Europejskiej porozumienie przewiduje, że Unia Europejska ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu do roku 1990. Zawarty kompromis zakłada także, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej wyniesie 27% w 2030 r. Cel ten będzie wiążący na poziomie całej UE, ale nie dla poszczególnych państw członkowskich.

Szefowie państw i rządów UE ustalili też zwiększenie efektywności energetycznej (czyli zmniejszenia zużycia energii) o 27%. Cel ten będzie niewiążący.

Prawo do dodatkowych emisji dla Polski

Polsce udało się też wynegocjować korzystne zapisy, jeśli chodzi o fundusz rekompensujący biedniejszym krajom koszty ambitnej polityki klimatycznej UE.

Chodzi o zarezerwowanie środków pochodzących ze sprzedaży części pozwoleń na emisje CO2 na stworzenie specjalnego funduszu, który pozwoliłyby innym, mniej zamożnym państwom UE finansować konieczne inwestycje w energetyce. Jak zaznaczyła szefowa rządu, Polska będzie miała z tego powodu prawo do dodatkowych emisji.

dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/szczyt-rady-europejskiej-nie-bedzie-wzrostu-cen-energii-dla-polakow.html

Tekst konkluzji Rady Europejskiej w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 –  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/ec/145369.pdf

źródło: http://www.mos.gov.pl
 

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12