25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

Pół miliona jodeł 
 

Na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego posadzono ponad 500 tys. jodeł.

Akcja przywracania tego cennego dla Karkonoszy gatunku drzew jest możliwa m.in. dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Naturalne, jodłowe lasy zastępują świerkowe, sztuczne monokultury. - Sadzenie drzew było także pomocne w walce ze skutkami klęski ekologicznej, która nawiedziła Karkonosze i Izery w latach 70. i 80. XX wieku – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Drzewa w górskich lasach masowo wymierały z powodu zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady przemysłowe z Czech, Niemiec i Polski. - Teraz obszar nazywany „Czarnym Trójkątem” stał się „Trójkątem Zielonym” - dodaje Mielczarek. WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczył do tej pory blisko 10 mln zł na zadania służące ochronie przyrody i edukacji ekologicznej w KPN. Wartość wszystkich projektów dofinansowanych przez Fundusz od 1994 r. wyniosła ponad 37 mln zł.

Okazją do podsumowania wsparcia udzielanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu jest przypadające w tym roku 55-lecie Parku. Ważnym zadaniem jest ochrona najcenniejszych ekosystemów, m.in. unikalnych torfowisk. Naprawiano również zniszczoną nawierzchnię szlaków turystycznych. Na obszarze KPN wytyczonych jest ich ponad 117 km. Rocznie wędruje po nich około 2 mln turystów. Jednym ze wspieranych przez Fundusz projektów jest także Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, którego atrakcjami są m.in. wielkoformatowe panoramy i dotykowa makieta Karkonoszy. Karkonoski Park Narodowy, utworzony w 1959 r. jest jednym z najstarszych polskich parków narodowych. Wartość karkonoskiej przyrody została doceniona także na świecie. W roku 1992 KPN wspólnie z czeskim Krkonošskym Národním Parkiem został uznany przez UNESCO za Bilateralny Rezerwat Biosfery. W 2004 r. torfowiska subalpejskie znajdujące się na terenie Parku zostały wpisane na listę obszarów wodno – błotnych chronionych Konwencją Ramsarską. Cały teren KPN wraz z otuliną został włączony do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Źródło: komunalny.pl, zdjęcie: lbg.jgora.pl

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12