25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

Natura 2000 - lista obszarów uzupełniona

 

Sieć Natura 2000 powiększyła się o tereny wykorzystywane w celach wojskowych.

Rada Ministrów przyjęła wczoraj dokument pt. „Uzupełnienie listy obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty”.

Minister Środowiska zaproponował wyznaczenie obszarów Natura 2000 na terenach wykorzystywanych w celach wojskowych, na których znajdują się poligony, koszary i ośrodki szkoleniowe. Są wśród nich: Krośnieńska Dolina Odry (woj. lubuskie), Murawy na Poligonie Orzysz (woj. warmińsko-mazurskie), Wydmy Kotliny Toruńskiej (woj. kujawsko-pomorskie), Enklawy Puszczy Sandomierskiej (woj. podkarpackie) oraz Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy. Mimo że tereny te służą wojsku, to jednocześnie charakteryzują się wyjątkową wartością przyrodniczą w skali Unii Europejskiej z powodu występowanie cennych siedlisk i gatunków wymienionych w dyrektywach siedliskowej i ptasiej.

Natura 2000 jest ekologiczną siecią obszarów chronionych w Unii Europejskiej. Ochrona przyrody w ramach sieci polega, w oparciu o kryteria naukowe, na połączeniu działań zabezpieczających istnienie cennych gatunków i siedlisk ze zrównoważonym gospodarowaniem.

Źródło: mos.gov.pl

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12