25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

Międzyzdroje są z nami jako pierwsze!

GMINA PRZYJAZNA BAŁTYKOWI to projekt kierowany jest do gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 Cel projektu

Celem projektu jest wspieranie gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza Bałtyckiego,  w podejmowaniu działań:

    na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na plażach miejskich i terenach przyległych
    z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów przebywających nad Bałtykiem.

Długofalowym celem projektu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.
 
Na czym polega udział w programie?

Etap I

Polega na podpisaniu przez gminę dobrowolnej deklaracji (według wzoru) podejmowania starań i działań na rzecz poprawy stanu czystości i porządku plaż oraz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów wypoczywających  nad Morzem Bałtyckim, a w szczególności:

Etap II

Ocena przez:


              - zapewniania dostępu do publicznych toalet w rejonie plaż miejskich i dbałość o ich właściwy standard

              - zapewnienia dostępu do pojemników/koszy na odpady w rejonie plaż

 Kiedy gmina uzyska możliwość posługiwania się tytułem „Gmina przyjazna Bałtykowi”?

Tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi uzyska ta gmina, która w publicznej ocenie poprzez aplikację internetową uzyska ponad 60% ocen ”Gmina przyjazna Bałtykowi” oraz uzyska pozytywną rekomendację zespołu ekspertów Fundacji Nasza Ziemia w zakresie     zrealizowanych działań edukacyjnych.

 Korzyści dla gmin wynikające z udziału w programie

Gminy zgłoszone do udziału w projekcie będą mogły:


Gminy, które uzyskają tytuł „Gmina przyjazna Bałtykowi”:

 
Ważne terminy

 

 

 

 


    Ogłoszenie wyników: 3 sierpnia 2015r.

Kontakt w sprawach projektu

Małgorzata Izdebska

malgosia.izdebska@naszaziemia.pl

tel. 512 158 324

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12