25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Lasy Państwowe i GDDKiA razem dla zwierząt

Porozumienie w sprawie minimalizowania negatywnych oddziaływań infrastruktury komunikacyjnej (autostrad i dróg ekspresowych) na populacje zwierząt dzikich podpisali w piątek dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak i dyrektor Departamentu Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Mickiewicz.

Autostrady i drogi ekspresowe, których nieodłącznym elementem są grodzenia, dzielą tereny, na których żyją zwierzęta, i utrudniają im migrację.

Na mocy zawartego porozumienia Lasy Państwowe służyć będą swoją wiedzą na temat wyboru najkorzystniejszych lokalizacji dla przejść dla zwierzyny, zagospodarowania tych przejść, zagospodarowania przestrzeni pasa drogowego sąsiadującego z drogą, a także wykorzystania przez zwierzynę wybudowanych już dla niej przejść.

Porozumienie przewiduje również wymianę niezbędnych informacji pomiędzy Lasami Państwowymi i GDDKiA już na etapie projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej na poziomie regionalnym i lokalnym.

Źródło: Lasy Państwowe

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2019 1

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12