25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

Partner Fundacji Nasza Ziemia - Dobroczyńca Roku 2017

DB Schenker nagrodzony m.in. za pomoc dla Akcji Sprzątanie świata - Polska

Rozstrzygnięto konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku", w którym od 20 lat nagradzane są firmy angażujące się społecznie i wspierające organizacje pozarządowe.To największy i jeden z najstarszych w Polsce konkursów promujących dobroczynność i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) wśród przedsiębiorców. W tym roku odbyła się jego XX edycja.

– 20 lat temu próbowałem nawiązać kontakt z przedsiębiorcami i na hasło filantropia moi rozmówcy milkli i odkładali słuchawkę telefonu. Pamiętać jednak należy, w jak trudnej sytuacji startowała nowa przedsiębiorczość w Polsce. Jednak szybko się okazało, że filantropia i odpowiedzialność to dwie postawy nieobce przedsiębiorcom w Polsce i że coraz częściej pojawiające się ich przykłady warto pokazywać i nagradzać – mówił podczas uroczystej jubileuszowej gali w Warszawie Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, która od 1997 r. wyróżnia najaktywniejsze społecznie firmy.
 
Akademia w tym roku przyznała 14 tytułów Dobroczyńca Roku”. Otrzymały je firmy:
 
* DB Schenker  w kategorii „Strategia społecznego zaangażowania – duża firma”
Polski oddział globalnej firmy logistycznej nagrodzono za realizację wielu projektów z zakresu CSR, m.in.: * wolontariat pracowników firmy (53 projekty dla ponad 6 tys. beneficjentów w społecznościach lokalnych); * wsparcie transportowe dla Szlachetnej Paczki (w 2016 r. transport 12 tys. paczek) i przygotowanie przez pracowników w 2016 r. 9 Szlachetnych Paczek o wartości około 30 tys. zł; * transport darów Banków Żywności,
* dystrybucję 500 paczek materiałów promocyjnych Fundacji Nasza Ziemia do szkół i instytucji.
 
* Mars Polska sp. z o.o. w kategorii „Zaangażowanie lokalne”
Krajowa siedziba firmy znajduje się w Sochaczewie. Spółka nawiązała relacje z Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) i w 2016 r. wspomagała organizowane przez organizacje pozarządowe lokalne turnieje badmintona i szachów, akcję sprzątania Bzury z kajaków, piknik edukacyjny, piknik aktywizacyjny osób starszych i chorych oraz wiele innych wydarzeń. Zachęca także mieszkańców małych miejscowości do dbania o dobro wspólne i uczestnictwa w programie „Działaj Lokalnie” POPPS. Oprócz pomocy rzeczowej, Mars Polska angażuje pracowników w wolontariat na rzecz lokalnej społeczności oraz wspiera schroniska i fundacje działające na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
 
* Agencja Interaktywna SukcesFirmy.pl w kategorii „Strategia społecznego zaangażowania – mała/średnia firma”
Agencja we współpracy z Kliniką Włosów Hair LAB zorganizowała akcję „Podziel Się Dzieciństwem”, której ideą jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu wypadania włosów i łysienia u dzieci. Celem akcji było zachęcenie do przekazywania włosów, dzięki którym mogą zostać wyprodukowane niechirurgiczne systemy uzupełniania włosów i peruki, które umożliwiają dzieciom normalne funkcjonowanie i szanse na radosne dzieciństwo. W efekcie 135 salonów fryzjerskich współpracuje z akcją, a ponad 630 osób oddało swoje włosy dzieciom.
 
 
* Fundacja Grupy Adamed w kategorii „Fundacja korporacyjna – projekt społeczny”
Fundacja od czterech lat, we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki, prowadzi program naukowo-edukacyjny Adamed StartUP – popularyzuje i wspiera szczególnie uzdolnioną młodzież w rozwoju zainteresowań z biologii, matematyki, chemii i fizyki. Podstawą programu jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny dla młodzieży w wieku 15-19 lat. W kolejnych trzech edycjach programu zarejestrowało się 15 tys. osób, a efektem są m.in. własne badania naukowe młodzieży, oferty studiów na prestiżowych, zagranicznych uczelniach i zwycięstwa na międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych.
 
Fundacja wspiera także naukowców, dofinansowując badania czy oferując pomoc finansową w nauce na zagranicznych uczelniach.
 
* Sklep pszczelarski Stanpol s.c. Warszawa w kategorii „Projekt społeczny – mała firma”
Stanpol nagrodzono za zaangażowanie w działania Stowarzyszenia Przyjaciół S.O.S., m.in. w projekt „Kropla Słodyczy”, skierowany do kilkuset małych pacjentów warszawskich szpitali z oddziałów onkologicznych i placówek opiekuńczych. Polegał na zebraniu miodu, który potem został podarowany chorym dzieciom. Mikołaj z miodem w grudniu 2016 r. odwiedził szpitale, oddziały onkologiczne i hospicja, a przy okazji opowiadał o pszczołach i pszczelarstwie. Tylko w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej wolontariusze – pszczelarze dotarli do prawie 200 dzieci.
 
Stanpol pomaga także stowarzyszeniu przy realizacji Pasieki Edukacyjnej – społeczno-edukacyjnego projektu upowszechniającego wiedzę o pszczelarstwie i ochronie owadów zapylających.
 
* Delia Cosmetics sp. z o.o. w kategorii „Projekt społeczny – średnia firma”
Delia ze Rzgowa koło Łodzi programowo wspomaga działalność lokalnej Fundacji Gajusz, która pomaga przewlekle i nieuleczalnie chorym i ich rodzinom z Łodzi i regionu łódzkiego. Środki kosmetyczne i pomoc wolontariuszy z firmy w 2016 r. wsparły nieuleczalnie chore dzieci – pensjonariuszy hospicjów. Delia kupiła potrzebne leki i środki opatrunkowe, udzieliła także pomocy finansowej (w postaci grantów, darowizn odpisów od pensji, tzw. pay-rollów) i rzeczowej, a także nieodpłatnie świadczyła usługi na rzecz organizacji. Wsparcie trafiło do ośrodków i hospicjów zarządzanych przez fundację – hospicjum domowego, oddziału onkologicznego i hospicjum stacjonarnego.
 
* Carrefour Polska Sp. z o.o. w kategorii „Projekt społeczny – duża firma”
Carrefour nagrodzono za systemowe podejście do wyzwania związanego z problemem marnowania żywności. Sieć przekazuje nieodpłatnie bankom żywności produkty spożywcze z krótką datą przydatności (około 180 ton jedzenia rocznie), udostępnia również przestrzeń sklepów do organizacji zbiórek żywności.
 
W ubiegłym roku Carrefour wsparł też program zakupu samochodów-chłodni dla banków żywności w całej Polsce, dzięki czemu banki żywności mogą codziennie odbierać jedzenie i dostarczać je podopiecznym domów opieki społecznej, schronisk dla bezdomnych, domów dziecka i wielu innych placówek.
 
* Bank Handlowy w Warszawie SA (Citi Handlowy) w kategoriach: „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu” oraz „Wolontariat pracowniczy”
Działania CSR w imieniu banku realizuje Fundacja Kronenberga. Wraz z Fundacją Communni Hereditate, Fundacja Kronenberga zaprojektowała i wydała aplikację ArtSherlock, która korzystając z bazy zaginionych dzieł sztuki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozwala na zidentyfikowanie, czy oglądane dzieło nie znajduje się na liście poszukiwanych obiektów.
 
W CitiHandlowym od 2005 r. działa program Wolontariatu Pracowniczego Citi. Z dobrowolnego wsparcia wolontariuszy skorzystało już ponad 241 tys. osób w całej Polsce. W 2016 r. pracownicy zaangażowali się wolontariacko ponad 3,7 tys. razy, biorąc udział w 256 projektach edukacyjnych, rekreacyjnych, remontowych. Wspierali schroniska dla zwierząt, powadzili prace porządkowe. Łącznie przepracowali na rzecz społeczności lokalnych ponad 19 tys. godzin, a efekty starań pracowników Citi, ich rodzin oraz klientów i kontrahentów trafiły do 33 tys. odbiorców.
 
Fundatorem XX edycji konkursu „Dobroczyńca Roku” była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a nad prawidłowością przebiegu procedur czuwał audytor – firma doradcza EY.
 
Partnerem tegorocznej edycji konkursu była „Gazeta Wyborcza”.
 
      
 
źródło:http://platforma10.instytut.com.pl
 

Archiwum aktualności

2019 1

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12