Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Partner Fundacji Nasza Ziemia - Dobroczyca Roku 2017

DB Schenker nagrodzony m.in. za pomoc dla Akcji Sprztanie wiata - Polska

Rozstrzygnito konkurs o tytu "Dobroczyca Roku", w ktrym od 20 lat nagradzane s firmy angaujce si spoecznie i wspierajce organizacje pozarzdowe.To najwikszy i jeden z najstarszych w Polsce konkursw promujcych dobroczynno i spoeczn odpowiedzialno biznesu (CSR) wrd przedsibiorcw. W tym roku odbya si jego XX edycja.

– 20 lat temu prbowaem nawiza kontakt z przedsibiorcami i na haso filantropia moi rozmwcy milkli i odkadali suchawk telefonu. Pamita jednak naley, w jak trudnej sytuacji startowaa nowa przedsibiorczo w Polsce. Jednak szybko si okazao, e filantropia i odpowiedzialno to dwie postawy nieobce przedsibiorcom w Polsce i e coraz czciej pojawiajce si ich przykady warto pokazywa i nagradza – mwi podczas uroczystej jubileuszowej gali w Warszawie Pawe ukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ktra od 1997 r. wyrnia najaktywniejsze spoecznie firmy.
Akademia w tym roku przyznaa 14 tytuw Dobroczyca Roku”. Otrzymay je firmy:
* DB Schenker  w kategorii „Strategia spoecznego zaangaowania – dua firma”
Polski oddzia globalnej firmy logistycznej nagrodzono za realizacj wielu projektw z zakresu CSR, m.in.: * wolontariat pracownikw firmy (53 projekty dla ponad 6 tys. beneficjentw w spoecznociach lokalnych); * wsparcie transportowe dla Szlachetnej Paczki (w 2016 r. transport 12 tys. paczek) i przygotowanie przez pracownikw w 2016 r. 9 Szlachetnych Paczek o wartoci okoo 30 tys. z; * transport darw Bankw ywnoci,
* dystrybucj 500 paczek materiaw promocyjnych Fundacji Nasza Ziemia do szk i instytucji.
* Mars Polska sp. z o.o. w kategorii „Zaangaowanie lokalne”
Krajowa siedziba firmy znajduje si w Sochaczewie. Spka nawizaa relacje z Porozumieniem Organizacji Pozarzdowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) i w 2016 r. wspomagaa organizowane przez organizacje pozarzdowe lokalne turnieje badmintona i szachw, akcj sprztania Bzury z kajakw, piknik edukacyjny, piknik aktywizacyjny osb starszych i chorych oraz wiele innych wydarze. Zachca take mieszkacw maych miejscowoci do dbania o dobro wsplne i uczestnictwa w programie „Dziaaj Lokalnie” POPPS. Oprcz pomocy rzeczowej, Mars Polska angauje pracownikw w wolontariat na rzecz lokalnej spoecznoci oraz wspiera schroniska i fundacje dziaajce na rzecz przeciwdziaania bezdomnoci zwierzt.
* Agencja Interaktywna SukcesFirmy.pl w kategorii „Strategia spoecznego zaangaowania – maa/rednia firma”
Agencja we wsppracy z Klinik Wosw Hair LAB zorganizowaa akcj „Podziel Si Dziecistwem”, ktrej ide jest zwikszenie wiadomoci spoecznej na temat problemu wypadania wosw i ysienia u dzieci. Celem akcji byo zachcenie do przekazywania wosw, dziki ktrym mog zosta wyprodukowane niechirurgiczne systemy uzupeniania wosw i peruki, ktre umoliwiaj dzieciom normalne funkcjonowanie i szanse na radosne dziecistwo. W efekcie 135 salonw fryzjerskich wsppracuje z akcj, a ponad 630 osb oddao swoje wosy dzieciom.
* Fundacja Grupy Adamed w kategorii „Fundacja korporacyjna – projekt spoeczny”
Fundacja od czterech lat, we wsppracy ze Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki, prowadzi program naukowo-edukacyjny Adamed StartUP – popularyzuje i wspiera szczeglnie uzdolnion modzie w rozwoju zainteresowa z biologii, matematyki, chemii i fizyki. Podstaw programu jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny dla modziey w wieku 15-19 lat. W kolejnych trzech edycjach programu zarejestrowao si 15 tys. osb, a efektem s m.in. wasne badania naukowe modziey, oferty studiw na prestiowych, zagranicznych uczelniach i zwycistwa na midzynarodowych olimpiadach przedmiotowych.
Fundacja wspiera take naukowcw, dofinansowujc badania czy oferujc pomoc finansow w nauce na zagranicznych uczelniach.
* Sklep pszczelarski Stanpol s.c. Warszawa w kategorii „Projekt spoeczny – maa firma”
Stanpol nagrodzono za zaangaowanie w dziaania Stowarzyszenia Przyjaci S.O.S., m.in. w projekt „Kropla Sodyczy”, skierowany do kilkuset maych pacjentw warszawskich szpitali z oddziaw onkologicznych i placwek opiekuczych. Polega na zebraniu miodu, ktry potem zosta podarowany chorym dzieciom. Mikoaj z miodem w grudniu 2016 r. odwiedzi szpitale, oddziay onkologiczne i hospicja, a przy okazji opowiada o pszczoach i pszczelarstwie. Tylko w Szpitalu Dziecicym przy ul. Niekaskiej wolontariusze – pszczelarze dotarli do prawie 200 dzieci.
Stanpol pomaga take stowarzyszeniu przy realizacji Pasieki Edukacyjnej – spoeczno-edukacyjnego projektu upowszechniajcego wiedz o pszczelarstwie i ochronie owadw zapylajcych.
* Delia Cosmetics sp. z o.o. w kategorii „Projekt spoeczny – rednia firma”
Delia ze Rzgowa koo odzi programowo wspomaga dziaalno lokalnej Fundacji Gajusz, ktra pomaga przewlekle i nieuleczalnie chorym i ich rodzinom z odzi i regionu dzkiego. rodki kosmetyczne i pomoc wolontariuszy z firmy w 2016 r. wspary nieuleczalnie chore dzieci – pensjonariuszy hospicjw. Delia kupia potrzebne leki i rodki opatrunkowe, udzielia take pomocy finansowej (w postaci grantw, darowizn odpisw od pensji, tzw. pay-rollw) i rzeczowej, a take nieodpatnie wiadczya usugi na rzecz organizacji. Wsparcie trafio do orodkw i hospicjw zarzdzanych przez fundacj – hospicjum domowego, oddziau onkologicznego i hospicjum stacjonarnego.
* Carrefour Polska Sp. z o.o. w kategorii „Projekt spoeczny – dua firma”
Carrefour nagrodzono za systemowe podejcie do wyzwania zwizanego z problemem marnowania ywnoci. Sie przekazuje nieodpatnie bankom ywnoci produkty spoywcze z krtk dat przydatnoci (okoo 180 ton jedzenia rocznie), udostpnia rwnie przestrze sklepw do organizacji zbirek ywnoci.
W ubiegym roku Carrefour wspar te program zakupu samochodw-chodni dla bankw ywnoci w caej Polsce, dziki czemu banki ywnoci mog codziennie odbiera jedzenie i dostarcza je podopiecznym domw opieki spoecznej, schronisk dla bezdomnych, domw dziecka i wielu innych placwek.
* Bank Handlowy w Warszawie SA (Citi Handlowy) w kategoriach: „Nowe technologie w spoecznym zaangaowaniu” oraz „Wolontariat pracowniczy”
Dziaania CSR w imieniu banku realizuje Fundacja Kronenberga. Wraz z Fundacj Communni Hereditate, Fundacja Kronenberga zaprojektowaa i wydaa aplikacj ArtSherlock, ktra korzystajc z bazy zaginionych dzie sztuki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozwala na zidentyfikowanie, czy ogldane dzieo nie znajduje si na licie poszukiwanych obiektw.
W CitiHandlowym od 2005 r. dziaa program Wolontariatu Pracowniczego Citi. Z dobrowolnego wsparcia wolontariuszy skorzystao ju ponad 241 tys. osb w caej Polsce. W 2016 r. pracownicy zaangaowali si wolontariacko ponad 3,7 tys. razy, biorc udzia w 256 projektach edukacyjnych, rekreacyjnych, remontowych. Wspierali schroniska dla zwierzt, powadzili prace porzdkowe. cznie przepracowali na rzecz spoecznoci lokalnych ponad 19 tys. godzin, a efekty stara pracownikw Citi, ich rodzin oraz klientw i kontrahentw trafiy do 33 tys. odbiorcw.
Fundatorem XX edycji konkursu „Dobroczyca Roku” bya Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci, a nad prawidowoci przebiegu procedur czuwa audytor – firma doradcza EY.
Partnerem tegorocznej edycji konkursu bya „Gazeta Wyborcza”.
      
rdo:http://platforma10.instytut.com.pl
 

Archiwum aktualnoci

2018 1

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12