Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Kozica – ywy symbol TatrDyrektor Tatrzaskiego Parku Narodowego ma zaszczyt zaprosi na wernisa wystawy „Kozica – ywy symbol Tatr”, ktry odbdzie si w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN (ul. Chaubiskiego 42a, Zakopane) 23 stycznia o godzinie 17.00.

Szedziesit lat temu, 1 stycznia 1955 roku rozpocz dziaalno Tatrzaski Park Narodowy. Idea ochrony unikalnej przyrody Tatr jest jednak znacznie starsza. Impulsem do jej powstania stay sie doniesienia o zagroeniu dwch charakterystycznych gatunkw tatrzaskich – kozicy i wistaka – cakowitym wytpieniem. Apele Maksymiliana Nowickiego i Eugeniusza Janoty z poowy XIX wieku o objcie tych zwierzt ochron prawn day pocztek nurtowi, ktrego zwieczeniem byo utworzenie Parku. Kozica, ju wtedy symbol Tatr, staa si zarazem symbolem ochrony przyrody.

Wystawa, ktr przygotowalimy, pokazuje, jak dzisiaj yj kozice w Tatrach. Zgromadzone zdjcia i towarzyszce im opisy daj moliwo zapoznania si z wieloma aspektami biologii tych piknych zwierzt, ich charakterystycznymi cechami oraz przystosowaniami do trudnego wysokogrskiego rodowiska i staej obecnoci czowieka.

Prezentacj wystawy rozpoczynamy od Zakopanego: bedzi mona j oglda w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy ulicy Chaubiskiego 42 od 23 stycznia do 28 lutego (poniedziaek–sobota, godz. 8–16). W marcu wystawa ruszy w roczn podr po Polsce.

zaproszenie moesz pobra tutaj.

rdo: Tatarzaski Park Narodowy

 

Archiwum aktualnoci

2018 1

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12