25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

Udostępniamy relację z finałowego sprzatania, nadesłanego nam przez Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. W zebranie ponad pół tony odpadów zaangazowanych było 1620 uczestników wielkiego sprzątania.

"Kampania „Sprzątanie Świata” ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy  i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych.


    Tegoroczna akcja, która odbywała się w dniach 19-20 września, pod hasłem przewodnim ,,Turysto! Szanuj Środowisko!”, zakończyła się pełnym sukcesem.

W kampanię zaangażowane były przedszkolaki z Przedszkola Publicznego i Przedszkola Niepublicznego „Entliczek-Pentliczek”, uczniowie ze Szkół Podstawowych w Kowalewie Pomorskim, Pluskowęsach, Wielkiej Łące i Wielkim Rychnowie, gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II, młodzież z Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy oraz dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej. W porządkowaniu terenów gminy uczestniczyły również niektóre KGW, OSP i sołectwa, w tym: Borówno, Chełmoniec, Elzanowo, Kiełpiny, Frydrychowo, Nowy Dwór, Piątkowo, Pluskowęsy, Sierakowo, Szychowo, Wielka Łąka, Wielkie Rychnowo oraz Osiedle Jana Kochanowskiego. Po godzinach pracy do akcji przyłączyli się również pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miejskiego.

  


    Akcja została rozpropagowana poprzez „Apele do społeczeństwa” zamieszczone na łamach „Gońca Kowalewskiego”, plakaty rozwieszone na terenie miasta i gminy, wystąpienia do kierowników zakładów pracy, dyrektorów szkół, przedszkoli itp. Apele odczytane zostały również przez księży poszczególnych parafii podczas niedzielnych mszy świętych. Dzięki przychylności sponsora – pana Leszka Mula, mogliśmy zaopatrzyć chętnych do sprzątania w worki foliowe, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia akcji. Natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. zapewnił wywóz odpadów z terenu miasta i gminy na składowisko w Niedźwiedziu.

Uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych mieli za zadanie posprzątać tereny wokół budynków swoich szkół, przyległych ulic, ogródków działkowych, sąsiednich osiedli mieszkaniowych oraz terenów zielonych. Przedszkolaki wyruszyli na wielkie porządkowanie swojego placu zabaw, boiska przy ul. Św. Mikołaja, parku przy ul. Fosa Jagiellońska oraz przyległych ulic i chodników w Kowalewie Pomorskim. Mieszkańcy sołectw sprzątali pobocza dróg, rowy, przystanki PKS, tereny przy świetlicach, boiska oraz place zabaw. Pracownicy MGOPS, M-GOK, ZGKiM i UM porządkowali tereny wokół własnych budynków, parki oraz teren Góry Zamkowej.

    Ogółem w tegorocznej akcji udział wzięły 1622 osoby, a ilość odpadów, które wywieziono z terenu naszej gminy przekroczyła 0,5 tony. Każdego roku, dzięki kampanii, w całej Polsce zbiera się setki ton śmieci, lecz niestety w ich miejsce wyrzucane są kolejne odpady. Rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmieci, lecz zmiana nawyków w codziennym życiu. Starajmy się więc racjonalnie gospodarować odpadami.


    Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami przystąpili do prowadzonej w tym roku akcji „Sprzątanie Świata – Polska” i wspólnie porządkowali tereny miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Dzięki takim działaniom przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, kształtujemy prawidłowe postawy ekologiczne społeczeństwa, promujemy czystość i porządek oraz wzmacniamy odpowiedzialność za środowisko naturalne."

 

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12