25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

Konkurs ZOSTAŃ PRZYJACIELEM BAŁTYKU

 

Został już tylko tydzień, aby zgłosić się do konkursu „Przyjaciele Bałtyku”. Na zwycięzców czekają nagrody w wysokości 2000 zł - dofinansowanie wycieczek szkolnych lub zakup pomocy dydaktycznych.

 


Zidentyfikuj w środowisku lokalnym zagrożenie/problem mający wpływ na zachowanie zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych Bałtyku i zaproponuj jego rozwiązanie. Zgłoście swój udział do 1.06, na prace konkursowe czekamy do 15.06.

Regulamin konkursu znajdziecie tutaj

Projekt edukacji szkolnej ,,Przyjaciele Bałtyku”
 
Właśnie wystartowała trzecia edycja projektu ,,Przyjaciele Bałtyku”, adresowanego do przedszkoli i placówek szkolnych na terenie całej Polski. Celem projektu jest stworzenie i animowanie działań klas w społecznościach lokalnych, które staną się liderami i animatorami działań edukacyjnych na terenie szkoły lub gminy, dotyczących poszanowania bioróżnorodności i zasobów Bałtyku oraz jego ochrony. Chcielibyśmy, aby Przyjaciele Bałtyku byli ambasadorami w morskiej sprawie i ekspertami w tej dziedzinie, niezależnie od tego czy mieszkają na północy i morze mają na co dzień, czy w górach, gdzie rodzą się rzeki zasilające Bałtyk.

  E-mailing merytoryczne

Uczestnicy projektu otrzymają od Fundacji materiały edukacyjne dotyczące zasobów przyrodniczych  Bałtyku, inspiracje do działań na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego (na terenie całej Polski) oraz scenariusze zajęć.

 
Uwaga! KONKURS

 W tym roku uczestników projektu zapraszamy do udziału w Konkursie na projekt ekologiczny. Celem Konkursu jest promowanie postaw ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej roli Morza Bałtyckiego dla całego środowiska (człowieka, wód, roślin, zwierząt) oraz jego powiązań w ekosystemie i prostych rozwiązań wpływających na jakość Morza Bałtyckiego na terenie całej Polski.
 
Zadanie Konkursowe

Zadaniem konkursowym jest zidentyfikowanie w środowisku lokalnym zagrożenia/problemu mającego lub mogącego mieć wpływ na zachowanie zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych Bałtyku i zaproponowanie rozwiązania. Przykładowym zagrożeniem są:

 W tym celu uczniowie będą musieli wybrać się w teren i zebrać stosowne informacje, potwierdzające istnienie zagrożenia/problemu (zdjęcia, ankiety). Następnie, konieczne będzie wypracowanie propozycji rozwiązania problemu i przedstawienie całego postępowania w formie prezentacji multimedialnej ze zdjęciami.

W prezentacji należy odpowiedzieć na następujące pytania:

 
Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria 1 - przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych

Kategoria 2 - klasy 4-6 szkoły podstawowych, gimnazja

 Nagrody konkursowe to dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych służących prowadzeniu edukacji przyrodniczej i ekologicznej (np. zakup sprzętu do pracowni przyrodniczej, literatury, płyt edukacyjnych lub mikroskopów) lub dofinansowanie wycieczki w miejsce realizujące program edukacji związanej z ochroną Morza Bałtyckiego.
 
Harmonogram Konkursu
 
 Zgłoszenie do konkursu: do 1 czerwca 2015 r. do godziny 12.00

Prace Konkursowe należy przesłać w sposób wskazany w Regulaminie: do 15 czerwca 2015 r. do godziny 23:59.

Prace Jury: w terminie 15 czerwca 2015 r. od godziny 13.30 - 18 czerwca 2015 do godziny 16.00

Ogłoszenie Laureatów: 19 czerwca 2015 r. po godzinie 11.00 na stronie głównej Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl oraz profilu facebook Fundacji.

Termin realizacji dofinansowania 31 października 2015 r.
 
Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Koordynator Konkursu: Ewa Żukowska, tel. 22 622 81-18
 
Dołączcie do grona Przyjaciół Bałtyku :)

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12