25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

 

Konkurs Głośna woda - edukacja ekologiczna w branży wod-kan
 

Miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja" i portal ZielonaLekcja.pl zapraszają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do udziału w konkursie „Głośna woda” na najciekawsze inicjatywy edukacyjne.

Celem akcji jest prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan, krzewienie idei edukacji ekologicznej w branży wod-kan i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwienie na nawyki wpływające bezpośrednio na stan rur i infrastruktury wodno-ściekowej. Konkurs ma być zachętą do działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocją tych działań na forum ogólnopolskim.

Przedmiotem konkursu jest całokształt działań edukacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wod-kan.

Zadaniem uczestników – pracowników przedsiębiorstw wod-kan – jest napisanie artykułu o objętości 13 tys. znaków ze spacjami oraz przesłanie zdjęć i materiałów obrazujących całokształt działań edukacyjnych podejmowanych przez dane przedsiębiorstwo do tej pory. Redakcja zastrzega sobie prawo publikacji przysłanych artykułów w porozumieniu z autorem.

Harmonogram konkursu:
- od 1 stycznia do 30 kwietnia: Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu - w jednej z trzech kategorii: przedsiębiorstw wod-kan działających na obszarach do 30 tys., do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców

- od 1 do 15 maja: Plebiscyt Internautów, czyli głosowanie online na najlepszy pomysł bez względu na kategorię. Wśród Internautów wylosujemy 1 osobę, która otrzyma nagrodę rzeczową.

- 20 maja: Rozstrzygnięcie konkursu podczas ogólnopolskiego panelu dyskusyjnego – „Edukacja ekologiczna w branży wod-kan” podczas Targów Wod-Kan.

Przesyłane zgłoszenia będą poddawane dwuetapowej ocenie:
- ocena formalna - by pozytywnie przejść ocenę formalną projekty muszą być tematycznie związane z konkursem oraz podmiot zgłaszający musi być przedsiębiorstwem wod-kan.
- ocena merytoryczna - komisja weźmie pod uwagę:
a. Długofalowość, powtarzalność i konsekwencję w realizacji edukacji ekologicznej
b. Różnorodność grupy docelowej
c. Pomysłowość akcji i kampanii
d. Przesłanie akcji
e. Formę przekazu
f. Włączenie mieszkańców w działania edukacyjne
g. Zasięg akcji, sposoby dotarcia do odbiorców i promocja wydarzenia
h. Efekt rzeczowy akcji (np. ścieżka edukacyjna, filmy, broszury, prace plastyczen, instalacje itp.)

Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Więcej o konkursie tutaj.

Źródło: komunalny.pl

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12