25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

Konferencja Edukacja Przygodą za nami

 

W dniach 16-17 października, w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku ponad 100 osób wzięło udział w ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja Przygodą”. Było to już trzecie spotkanie edukatorów, wychowawców, przedstawicieli środowisk akademickich oraz oświatowych, którzy wspólnie zgłębiali tematykę outdoor & adventure, experiental  education czyli pedagogiki przygody zwanej też pedagogiką przeżyć, bądź wychowaniem przez przygodę.


Pierwsza konferencja odbyła się w 2011 roku. Jej głównym celem było wywołanie dyskusji wokół pojęcia „pedagogiki przygody” czy „edukacji przez przygodę”. Organizatorzy dążyli do znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak w Polsce jest rozumiane i realizowane pojęcie outdoor education, adventure education? Druga konferencja, która miała miejsce w Warszawie w 2013 roku, poświęcona była poszukiwaniu perspektyw badawczych dla „pedagogiki przygody”; teorii i metody prowadzenia badań w tym zakresie. Na tegorocznej konferencji, której organizatorami byli Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Lasy Państwowe, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Nasza Ziemia, głównym celem było wskazanie trendów oraz dyskusja o strategii i rozwoju omawianych dziedzin w Polsce. Może zaowocuje to stworzeniem swoistej sieci współpracy wszystkich zainteresowanych i pracujących formami, mieszczącymi się    w outdoor education osób, stowarzyszeń i instytucji?

W tym roku po raz pierwszy uczestnicy spotkali się na prekonferencji. Grupa osób, reprezentujących najbardziej aktywne ośrodki i organizacje outdoor education, spotkała się już w czwartek, 15 października, by dyskutować o przyszłości wspólnych działań i jej zakresu. Pani Magdalena Jędrzejczyk ze Szkoły Aktywnego Wypoczynku FRAJDA, podczas warsztatu „Droga do współpracy”, zaprezentowała, w jaki sposób można zbudować współpracę na poziomie międzynarodowym, regionalnym i lokalnym, jakie możliwości i trudności spotyka się przy zaangażowaniu więcej niż jednego partnera.

W piątek, punktualnie o 10.00, III ogólnopolska Konferencja Naukowa została zainaugurowana. Na otwarcie wydarzenia swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele organizatorów. Pani Anna Pikus z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zwróciła szczególną uwagę na to, jak edukacja leśna wpływa na tworzenie pozytywnych relacji międzyludzkich, poprzez wspólne przeżywanie przygody oraz jak doskonale pozwala przełamać bariery. Zaprezentowała bogaty wachlarz działań łączących w sobie edukację przygodą z ideą edukacji na rzecz zrównoważonego  rozwoju, którą Lasy Państwowe prezentują każdemu, kto odwiedzi ich w ośrodkach edukacji  leśnej rozmieszczonych na terenie całej Polski. Pani Anna swoje wystąpienie zakończyła cytatem: „Edukacja leśna może w większym stopniu stanowić filozofię nauczania, niż gotowy zestaw zasad     i narzędzi.”

Następnie głos zabrał dr Rafał Godoń, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na wychowawczy aspekt osobistego  przeżywania przygody. Podkreślił, że podczas zaangażowania się w outdoor education, człowiek doświadcza, uczy się nowych rzeczy i to rozwija go, zmienia i pozwala stać się lepszym.

Kolejną osobą, która przemówiła do zgromadzonej publiczności był Prezes Fundacji Nasza Ziemia, Sławomir Brzózek. Przypomniał on, jak idea organizacji konferencji naukowej rozwijała się i podkreślił, że kluczem do sukcesu jest współpraca. Zauważył, że trud pracy, który został podjęty w 2011 roku, teraz procentuje i dzięki niemu aktualnie spotykamy się w coraz większym gronie pasjonatów.

Ostatnią osobą, która witała gości, była Agnieszka Leśny, Prezes Fundacji Pracownia Nauki i Przygody. Zwróciła ona uwagę, że trzy kolejne konferencje tworzyło grono pasjonatów wraz z zespołem wolontariuszy, wyrażając nadzieję, że tradycja tej unikatowej konferencji będzie kontynuowana. Podziękowała ona wszystkim za przybycie i wyraziła nadzieję, że tegoroczna konferencja, podobnie do dwóch poprzednich, pozwoli wszystkim na zawiązanie nowych znajomości i będzie przyczynkiem do wspólnego przeżycia przygody.

Po części oficjalnej rozpoczęły się wystąpienia prelegentów, sesje plakatowe oraz warsztaty. Pierwszą osobą, która na konferencji podzieliła się swoimi doswiadczeniami z  outdoor & adventure education był dr Pete Allison z Uniwersytetu w Edynburgu. Podczas swojego wystąpienia powiedział: „Uważam, że głównym zadaniem edukacji jest zapewnienie przetrwania dla takich wartości jak: ciekawość świata, hart ducha, wytrwałość w dążeniu do celu oraz współczucie.” Dr Allison opowiadał o projektach, które realizował i wnioskach, które z nich wyciągnął. Zwrócił uwagę na to, otaczająca nas przestrzeń ma wpływ na postrzeganie przez nas świata. Mówił o żeglowaniu z osobami, które formalny system edukacji wykluczył i jak przebywanie na otwartych wodach pozwala spojrzeć na wiele problemów  w inny, nowy sposób. Podkreślił przy tym wartość poznawania siebie i innych, swoich możliwości i ograniczeń dzięki działaniu w grupie.

Bardzo ciekawa była prelekcja Marka Gajdzińskiego z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Stworzył on i prowadzi w niej program kształowania postaw i kompetencji osobistych w szkole dla liderów administracji publicznej. Działanie to oparte jest na doświadczeniach harcerskich – dla studentów organizowane są wyprawy terenowe, rejsy morskie, gry miejskie, które dzięki osadzeniu w konkretnych, stworzonych realiach, pozwalają grupie lepiej poznać się, dostrzec drugiego człowieka i działać dla realizacji jednego celu. Podkreślił, że dzięki realizacji programu i wykorzystaniu wszystkiego, co otacza człowieka, studenci stają się otwarci na nowe wyzwania, nie boją się podejmowania decyzji i kształtuje się w nich postawa aktywnego obywatela.  

Podczas sesji warsztatowych największym zainteresowaniem cieszyły się „Gry szkoleniowe w praktyce budowania i rozwoju zespołów”, które prowadzili Filip Tomaszewski i Maciej Smorkowski – specjaliści z zakresu tworzenia gier szkoleniowych. Kolejną interesującą propozycją dla uczestników konferencji były „Warsztaty terenowe polegające na wykonywaniu prostych zadań w lesie”. Podczas serii ćwiczeń, prowadzonych przez Wiktora Naturskiego (Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych) można było dowiedzieć się, jak zrobić leśne instagramy. W sobotę grupa najodważniejszych miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas „Warsztatów Surwiwalowych” prowadzonych przez Krzysztofa J. Kwiatkowskiego (Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu) oraz uczestnicząc w zajęciach pt. „Niski Park Linowy w działaniach edukacyjnych”, w którym specjalizuje się Pracownia Nauki i Przygody. Wiele emocji wzbudziły również zabawy z gumizelą oraz warsztaty z wykorzystaniem fizycznego interaktywnego symulatora  manewrowania jachtem, które poprowadził Andrzej Wręczycki.
Podczas konferencji, przedstawiciele środowisk akademickich wyrazili intencję zorganizowania w 2016 roku międzynarodowego seminarium, poświęconego wykorzystaniu edukacji przygodą  w kształceniu akademickim.
W sobotę, późnym popołudniem, III ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja Przygodą” zakończyła się. W ramach podsumowania, uczestnicy w grupach tworzyli plakaty prezentujące najważniejsze wartości i treści. Czas spędzony na konferencji był pełen inspiracji i możliwości współpracy z innymi. Wszyscy podkreślili, że za dwa lata chcieliby spotkać się na kolejnej, czwartej edycji konferencji. Czego organizatorzy i uczestnicy życzą sobie i wszystkim, dla których outdoor & adventure, experiental education są ważną i niezbędną do codziennej pracy wartością.

                            Więcej informacji: http://www.edukacjaprzygoda.pl/


Kontakt:
Ula Fabianiak,
tel. 500 393 577,
mailto:ula.fabianiak@naszaziemia.pl

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12