25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Strona Miry

 

Kalkulator śmieciowy

Miasto Toruń udostępniło narzędzie pozwalające obliczyć orientacyjną wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych po zmianach, które będą obowiązywać od połowy przyszłego roku.

Według nowych zasad, o których szeroko informowaliśmy w ostatnim czasie, od 1 lipca 2013 r. nie będziemy płacić za wywóz odpadów - jak dotychczas - firmie wywozowej, ale bezpośrednio miastu, które określi stawki tej opłaty. W związku z tym samorządowi Torunia zależy na wypracowaniu optymalnego systemu naliczania opłat za wywóz śmieci, w oparciu o jedną z kilku możliwości, które wskazuje ustawa.

Warto przypomnieć, że nowe przepisy w kwestii odbioru odpadów komunalnych zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Miasto przejmuje od tego dnia obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, jest też odpowiedzialne za zorganizowanie i działanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Zmieni się też sposób określania opłaty - zgodnie z nowymi przepisami stawki są ustalane przez radę miasta wg jednej z czterech metod: w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość; powierzchni mieszkania lub domu; ilości zużywanej wody; lub jako jedna stawka dla wszystkich gospodarstw domowych. Każda z możliwych metod ma wady i zalety, żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Niezależnie od tego decyzja w sprawie wyboru musi być podjęta jeszcze w tym roku.

Pewne jest to, że miasto nie może czerpać korzyści z nowego systemu gospodarowania odpadami. Do budżetu gminy może wpłynąć tylko tyle pieniędzy ile będzie wynosił faktyczny koszt nowego systemu.

Obecnie stawki na terenie miasta Torunia są bardzo zróżnicowane. W zabudowie wielorodzinnej płaci się dużo mniej niż w jednorodzinnej, gdzie stawka jest naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem na odbiór odpadów z wybranego przez siebie pojemnika. Duże spółdzielnie skutecznie bowiem negocjowały stawki za odbiór odpadów dla swoich mieszkańców. Po wejściu w życie nowych przepisów wszyscy płacić będą jednolitą stawkę według wybranej przez radę miasta metody.

Chcesz porównać koszty w zależności od metody ich liczenia? Skorzystaj ze specjalnego kalkulatora, który umożliwia obliczenie orientacyjnej wysokości opłaty dla każdej z możliwych metod.

Kalkulator opłat za odbiór odpadów 

Źródło: torun.pl

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza od stycznia do maja 2013 roku na cykl bezpłatnych szkoleń dla samorządowców i firm odbierających odpady komunalne, z zakresu nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenia są częścią projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach proszę kontaktować się z Fundacją Nasza Ziemia na adres: weronika.kucinska@naszaziemia.pl oraz wysyłać zgłoszenia na adres: szkolenia@naszaziemia.pl.

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12