25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi w Polsce

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Fundację EkoRozwoju "Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi w Polsce", która odbędzie się w dniu 4 marca 2014 roku, w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Podsekretarza Stanu, Głównego Konserwatora Ochrony Przyrody Janusza Zaleskiego.

Konferencja podejmuje temat właściwej gospodarki zadrzewieniami i terenami zieleni, a w szczególności zadrzewieniami przydrożnymi na każdym szczeblu administracji samorządowej i drogowej. Przedstawiona zostanie nowatorska metodyka oceny stanu drzew rosnących w przestrzeni publicznej, oparta o najlepsze wzory zagraniczne i przetestowana w warunkach polskich. Podobne metody kontroli drzew powszechnie stosowane są np. w niemieckich miastach i zarządach dróg oraz uznawane są przez ubezpieczycieli i sądy w Niemczech. Podzielimy się doświadczeniami z wykonywania programów zadrzewień dla polskich gmin, jako podstawy dla utrzymania i rozwoju zadrzewień. Od przedstawiciela GDOŚ dowiemy się o statusie planowanych zmian w przepisach dotyczących drzew. Przedstawimy przykłady współpracy władz i społeczności na rzecz ochrony drzew i terenów zieleni.

W ostatniej dekadzie obserwuje się przyspieszone zanikanie alej. Tylko częściowo można to zjawisko uzasadnić rozbudową infrastruktury drogowej.Przyczyniają się do niego niedobory gospodarki przestrzennej i planowania oraz niewłaściwe zarządzanie drzewostanem. Szkodzi też niedocenianie roli drzew jako zielonej infrastruktury i czynnika jakości życia przez administrację publiczną. Tymczasem zadrzewienia i tereny zieleni wsi i miast mają podstawowe znaczenie dla kształtowania mikroklimatu sprzyjającego produkcji rolnej, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ochrony przyrody i kultury, a także podnoszenia wartości nieruchomości.

Fundacja EkoRozwoju działa na rzecz zadrzewień od wielu lat, od 2009 roku realizując systemowe działania w ramach ogólnopolskiego programu "Drogi dla Natury" prowadzonego w partnerstwie z samorządami i zarządami dróg. Więcej informacji o działaniach na stronie www.aleje.org.pl

Zgłoszenia w terminie do dnia 26 lutego 2014 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.aleje.org.pl.

Serdecznie zapraszamy.

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12