25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

 

Grzegorz Wiśniewski -

człowiekiem roku polskiej ekologii 2014


Laureatem tytułu Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2014 został Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Jako jeden z pierwszych zajął się rozwojem odnawialnych źródeł energii - w skrócie OZE.

Grzegorz Wiśniewski działa w temacie energetyki odnawialnej od kilkudziesięciu lat. Łączy profesjonalną wiedzę ekspercką z talentem do godzenia różnych środowisk: biznesu, rządu, społeczników w dążeniu do wspólnego, bardziej zrównoważonego modelu świata.

Kapituła nagrody, w której udział biorą jej laureaci z poprzednich lat, dokonując wyboru Ekologa Roku szczególnie doceniła rolę Grzegorza Wiśniewskiego przy zmianie prawa - będącego kluczem do rozwoju OZE i energetyki obywatelskiej. Grzegorz Wiśniewski był i jest bowiem jednym z liderów społecznego ruchu owocującym zmianami, które mogą oddać ludziom prawo do stania się jednocześnie PROducentem ale i konSUMENTEM energii (w skrócie PROSUMENTEM).

I za to właśnie należy mu się Tarcza Wojownika Gai. Wręczenie nagrody nastąpiło 22 kwietnia 2015 r. podczas inauguracji obchodów Światowego Dnia Ziemi 2015.

W tym roku obchodzimy 45 rocznicę obchodów Światowego Dnia Ziemi na świecie, 25 w Polsce.

                                                                       Nota biograficzna o Laureacie

Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej – Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2014

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (mechanika/energetyka ‘1987) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (organizacja i zarządzanie ‘1989). W latach 90-tych był stypendystą europejskich i amerykańskich ośrodków badawczych zajmujących się odnawialnymi źródłami energii (OZE). W latach 1997-2004 był dyrektorem Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej, agencji rządowej utworzonego na podstawie umowy rządu RP z Komisja Europejską.

Od 2002 r. był przedstawicielem Polski w Grupie Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Energii (DG ENER) w obszarze „zrównoważone systemy energetyczne na szczeblu lokalnym” (inicjatywa managEnergy, której przewodniczył w latach 2008/2009). W latach 2000-2004 r. był doradcą, a potem przewodniczącym zespołu rady doradców Ministra Środowiska ds. OZE. Jest członkiem zespołu doradczego Ministra Gospodarki ds. rozwiązań systemowych w energetyce oraz ds. produkcji urządzeń OZE oraz członkiem Komitetu Sterującego ds. zaawansowanych technologii pozyskania energii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Był współautorem rządowej, przyjętej przez Sejm RP w 2001 roku, pierwszej „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej”. Kierował pracami nad kluczowymi dla OZE ekspertyzami wykonanymi dla ministerstw ds. środowiska, gospodarki, rozwoju regionalnego i rolnictwa dotyczącymi kierunków rozwoju prawa (projekt ustawy o OZE ‘2002r., nowelizacja Prawa energetycznego w zakresie systemu wsparcia OZE ‘2004r.), ocen ekonomicznych technologii OZE, programów rozwoju oraz wydatkowania funduszy UE na energetykę. Kierował szeregiem niezależnych studiów prognostycznych rozwoju energetyki. W 2014 przygotował alternatywny do propozycji rządowej projekt tzw. „poprawki prosumenckiej” do ustawy o OZE, przyjętej w głosowaniu sejmowym 20 lutego 2015 roku.

Jest założycielem i prezesem zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej – niezależnej spółki pracowniczej typu think-tank wspierającej rozwój zrównoważonej i rozproszonej energetyki oraz realizacje cele długookresowych. Był członkiem zarządu Społecznego Instytutu Ekologicznego. W niemalże 30–letniej działalności zawodowej starał się wpisać rozwój OZE w koncepcję rozwoju zrównoważonego, budować pomosty pomiędzy branżą OZE i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi oraz inicjatywami obywatelskimi w tym zakresie.

Jest współautorem i współprowadzącym studiów podyplomowych „Inwestycje w odnawiane źródła energii. Autor i redaktor książek: „Kolektory słoneczne”, „Przetwarzanie i wykorzystanie energii promieniowania słonecznego”, „Odnawialne źródła energii u progu XXI wielu”, „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego”. Od 2007 roku prowadzi blog „Odnawialny” poświęcony politycznym i prawnym aspektom energetyki odnawialnej”. Laureat tytułów: „Promotor energetyki odnawialnej” miesięcznika Czysta Energia oraz „Nowy Impuls 2014” Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł za wkład w rozwój koncepcji prosumenckich w energetyce odnawialnej. Dwukrotnie wyróżniony odznaką Ministra Środowiska „Zasłużony dla ochrony środowiska”.

Grzegorz Wiśniewski prowadzi też blog http://www.odnawialny.blogspot.com/

Wyboru dokonała Kapituła Konkursu w składzie: Jacek Bożek, Wojciech Gąsienica-Byrcyn, Piotr Gliński, Grażyna Hodun, Anna Kalinowska, Sławomir Kuczmierowski, Mira Stanisławska – Meysztowicz, Andrzej Kassenberg, Krzysztof Skóra, Adam Wajrak, Bohdan Szymański, Radosław Gawlik, Ewa Smuk – Stratenwerth, Jarosław Pająkowski, Krzysztof Smolnicki

Fundacja Nasza Ziemia składa serdeczne gratulacje!

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12