25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

Finał sprzątania w Bielawie

 

Udostępniamy sprawozdanie Urzędu Miejskiego w Bielawie. Finał ich sprzątania to 2718 zaangażowanych osób - w większości dzieci i młodzieży oraz 1722 kg zebranych odpadów.

  

Dzieci z przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bielawie

"W naszej Gminie do akcji "Sprzątania Świata" dołączyliśmy się zbierając odpady. Zaproszone zostały placówki oświatowe z Bielawy tj. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Łącznie w akcji wzięło udział 2718 osób ( w tym 641- przedszkolaków, 1297-uczniów szkół podstawowych, 584-uczniów gimnazjów, 196 dorosłych).

Łącznie zebrano 1722 kg odpadów. Wszystkie placówki oświatowe w wyznaczonych dniach od 19-21 września sprzątały dany teren wskazany wcześniej przez Urząd. Zakup worków, rękawic i koszt wywozu zebranych śmieci pokryła tut. Gmina.
Podczas akcji niektóre przedszkola robiły zdjęcia, które znajdują się w załączniku. Są to: Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Krasnoludki" w Bielawie oraz Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
Poza tym placówki łącznie zorganizowały 17 programów edukacyjnych, 15 konkursów, 11 przedstawień, 110 wycieczek, 20 kampanii edukacyjnych,  7 informacji w prasie , 13 w internecie, 6 pikników, 1 happening w zakresie ekologii oraz ochrony środowiska.

W ramach podziękowań za udział w akcji przyznane zostały nagrody w postaci wejściówek na seminarium z zakresu ochrony środowiska z cyklu "Zielono mi"( w ilości 50 sztuk).
Ponadto w Wiadomościach Bielawskich Informatorze samorządu Bielawskiego Wydanie Nr 13(404), Bielawa, 16 października - 5 listopada 2014 r. ukazał się artykuł Niepublicznego Przedszkola Montessori w Bielawie pt." Posprzątajmy świat, śmieci pozbieramy..."
.

Urząd Miejski w Bielawie

 

Archiwum aktualności

2019 1

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12