Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Drzewa w miecie 

Jak rol peni drzewa w miejskim ekosystemie? O tym jak rol peni drzewa w miecie w rozmowie z Joann Szubierajsk opowie dendrolog, Jacek Borowski.

Joanna Szubierajska: Jak rol odgrywaj drzewa i ziele miejska w systemie ekologicznym miasta?

Jacek Borowski: Po pierwsze jest i bya to zawsze rola ozdobna, od tego zacza si uprawa drzew w miastach. Po drugie drzewa i krzewy reguluj temperatur otoczenia, w przypadku duych aglomeracji ograniczaj oddziaywanie tak zwanej miejskiej wyspyciepa. Przez to pozwalaj ograniczy ilo energii potrzebnej do klimatyzowania pomieszcze. Drzewa redukuj prdko wiatrw, przyczyniajc si zim do ograniczenia strat ciepa. Przyczyniaj si do zwikszenia wilgotnoci powietrza agodzc susz miejsk, zarwno poprzez transpiracj jak i okresowe zatrzymywanie wody w koronach, na liciach, a take poprawiajc wchanianie wody opadowej przez gleb – uatwiaj retencj wody, zmniejszaj jej spyw do kanaw burzowych. Jak wszystkie roliny produkuj tlen i pochaniaj dwutlenek wgla, s w tym jednak najbardziej efektywne, ze wzgldu na rozmiary. Poza tym pochaniajc dwutlenek wgla wbudowuj go „na stae” w drewno, czego nie s w stanie dokona roliny zielne, ktrych tkanki butwiej i wydzielaj dwutlenek wgla jeszcze w tym samym, najdalej nastpnym roku. Poza tym drzewa wykazuj niezwyke waciwoci fotoremedjacyjne – pochaniaj wiele zanieczyszcze gazowych i powych, w wyniku rizofiltracji oczyszczaj wody opadowe. Fitoremedjacja, jest w praktyce jedynym sposobem na oczyszczanie zdegradowanych siedlisk przyulicznych i innych miejskich. Tumi take miejski haas – poprzez rozpraszanie i pochanianie agodz szorstko dwikw. W tym przypadku wane jest rwnie oddziaywanie zieleni, ktra wizualnie oddziela nas od rda dwikw, inaczej wwczas odbieramy ich natenie. Drzewa s miejscem, w ktrym przebywaj liczne owady ptaki i ssaki, bez drzew w miecie by ich nie byo. Szczeglnie cenne s w tym przypadku drzewa stare, w tym dziuplaste. Drzewa ogrywaj zatem ogromn rol w ksztatowaniu rnorodnoci biologicznej ekosystemw miejskich.

Obecnie w pobliu ulic sadzi si tylko konkretne gatunki drzew – ze wzgldu na panujce tam niezbyt korzystne warunki. Zatem jakie drzewa warto sadzi w miecie?

Warunki przyuliczne znosi coraz mniej gatunkw i odmian drzew. Szczeglnie szkodliwe jest zasolenie siedlisk przyulicznych i to zarwno, w postaci zasolenia gleby jak i w postaci aerozolu solnego. Z powodu dziaania tego ostatniego w polskich miastach (przy ulicach) ginie coraz wicej drzew, to zjawisko si niezwykle nasila. Jeli nie zaprzestaniemy „solenia” jezdni, niedugo nie bdziemy mieli drzew przy ulicach. Jest to ponadto zjawisko specyficzne dla polskich miast. Obecnie sadzi si coraz wicej drzew tolerujcych zasolenie i zanieczyszczenia, jest ich jednak niewiele, gwne to robinie, glediczie, jarzb szwedzki, gogi, klon polny i jego odmiany, niektre gatunki i odmiany jesionw, grusze drobnoowocowe i odmiany gruszy pospolitej, wini osobliw w odmianie kulistej.

Kasztanowce umieraj, a to za spraw szrotwka kasztanowcowiaczka. W jaki sposb moemy pomc kasztanowcom?

Naley wygrabia licie, w ktrych zimuj larwy szrotwka, stosunkowo skuteczne s puapki lepowena pniach, stosowane w Wychodzc z zaoenia, e przy drogach nie powinno by nic, co moe zagrozi czowiekowi kiedy opuci drog, naleaoby usun wszystkie supy, latarnie a nawet bariery chronice pieszychokresie wiosennego wylotu owadw
dorosych. Pojawia si coraz wicej naturalnych wrogw biologicznych obcego uprzednio u nas owada. Do szrotwka „przyzwyczaja si” coraz wicej drapienych owadw i ptakw, uaktywniy si rwnie organizmy pasoytnicze.

Jednym ze sposobw walki z owadem s szczepienia, jednak metoda ta wzbudza kontrowersje. Dlaczego?

Injekcje, powoduj zamieranie drewna kasztanowcw, ktre le toleruj zranienia. Aby zabieg injekcji by skuteczny, musi by powtarzany w rnych miejscach na obwodzie pnia drzewa, po kilku takich zabiegach drzewo jest jak ser szwajcarski.

Mwi si, e drzewa to przydroni mordercy. Gdy padaj argumenty o naszym bezpieczestwie i setkach osb ulegajcych co roku wypadkom drogowym, trudno oponowa. Przecie nasze ycie jest waniejsze od drzew! Czy w tej sprawie istnieje jaki kompromis?

Istniej badania, ktre pokazuj, e drzewa wpywaj na bezpieczestwo poprzez wytaczanie kierunku jazdy, osanianie drogi przed socem i olnieniem powodowanym przez inne pojazdy. Ponadto przeciwdziaaj znueniu, urozmaicaj drog, przeciwdziaajc zmczeniu. Kierowcy jadcy trasami zadrzewionymi poruszaj si podwiadomie wolniej. Nie drzewa, a nadmierna prdko (80 proc. wypadkw w Polsce), oraz prowadzenie w stanie nietrzewoci (ponad 30 proc.) s w Polsce podstawow przyczyna wypadkw.

W innych krajach kolizji z drzewami jest mniej ni w Polsce, nie dlatego, e jest mniej drzew przy drogach, ale dlatego, e tam czciej przestrzega si przepisw i lepszy jest stan drg. W Niemczech wytyczane s trasy, ktre specjalnie wiod alejami, to wanie drzewa s najwiksz atrakcj tych przejazdw. Ochron prawna otoczono aleje Brandenburgii i Meklemburgii. Tam gdzie s przy drogach drzewa powinny by znaki ograniczajce prdko jazdy i informujce o moliwo ewentualnej kolizji, a take urzdzenia techniczne, osaniajce drzewa. Wychodzc z zaoenia, e przy drogach nie powinno by nic, co moe zagrozi czowiekowi kiedy opuci drog, naleaoby usun wszystkie supy, latarnie a nawet bariery chronice pieszych. Za nasze ycie odpowiadamy sami, jako kierowcy i tylko my decydujemy o tym czy jedziemy z nadmiern prdkoci, czy nie. Czasem dla poprawienia bezpieczestwa na drodze, wycicie drzew jest konieczne ale powinna to by ostateczno.

Polecam publikacje dotyczce drzew przydronych i alejowych, w tym „Aleje przydrone Historia, znaczenie, zagroenie, ochrona” wydane przez wydawnictwo Borussia i broszur Jak zachowa aleje wydan przez Fundacj EkoRozwoju z Wrocawia.

Dzikuj bardzo za rozmow
rdo: Joanna Szubierajska, Ekologia.pl

 

Archiwum aktualnoci

2018 1 2 3 4

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12