25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Do Marszewa po wiedzę i przygodę

Portal Lasów Państwowych informuje, że w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie pod Gdynią niedługo każdy będzie mógł się poczuć jak Guliwer lub Alicja w Krainie Czarów. A przy okazji pozna las od korzeni po czubki drzew. Taką przyszłość rysuje temu obiektowi projekt, który zwyciężył w konkursie.

Założony na obrzeżach Gdyni w 2008 roku przez leśników z Nadleśnictwa Gdańsk Leśny Ogród Botaniczny w Marszewie to jedyny tego typu obiekt w aglomeracji trójmiejskiej, w którym edukację przyrodniczo-leśną połączono z działalnością naukową i ochroną gatunkową rodzimych gatunków roślin zagrożonych wyginięciem lub zapomnianych. Powstał dzięki współpracy leśników z miastem Gdynia i Uniwersytetem Gdańskim, przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W  ogrodzie znajdują się już lub znajdować się będą kolekcje roślin oraz część rekreacyjno-edukacyjna, przystosowana i przeznaczona do prowadzenia terenowych zajęć dydaktycznych.

Przyszłe zagospodarowanie tej części było tematem ogłoszonego przez nadleśnictwo konkursu. Jego podsumowanie i ogłoszenie wyników miało miejsce w piątek 21 lutego w siedzibie Nadleśnictwa Gdańsk. Spośród nadesłanych 7 prac zwycięskim decyzją jury okazał się projekt nadesłany przez zespół z firmy Garden Concept Architekci Krajobrazu z Lublina. Zakłada on budowę trzech ścieżek edukacyjnych na trzech różnych poziomach, umożliwiających poznanie życia lasu i zachodzących w nim procesów.

Ścieżka wśród koron drzew

Pierwsza z nich poprowadzona pomostami i kładkami wśród koron drzew pozwoli spojrzeć na las oczami Guliwera. Przeniesieniem w świat lasu Alicji z krainy czarów będzie ścieżka naziemna, na której spotkamy powiększone do rozmiarów człowieka grzyby, szyszki i owady oraz przyjrzymy się z bliska roślinności dolnego piętra lasu, szukając wyjścia z labiryntu krzewów. O tym co dzieje się pod ziemią, wśród korzeni drzew, dowiemy się schodząc w specjalnie wydrążone korytarze w których, jak przez szybę akwarium, poznamy zachodzące tam procesy i podejrzymy życie mieszkańców podziemnego świata.

 

Ścieżka wśród korzeni

Na ścieżce tej wyznaczone są specjalne miejsca - podziemne chatki, w których użytkownicy będą mogli mierzyć cyrkulację i temperaturę powietrza, zbadać pH gleby, a także dowiedzieć się, w jakiej odległości znajduje się jądro Ziemi. Dodatkowym, pozaedukacyjnym elementem tej koncepcji, jest ścieżka zdrowia z bogatym wyposażeniem sportowym łącząca elementy marszu, biegu i ćwiczeń sprawnościowych.

Jak podkreślili w podsumowaniu prezentacji projektu jego twórcy leśny ogród botaniczny powinien być miejscem przechowującym bogactwo przyrodnicze, służyć kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia.  Zastosowane elementy mają wzbudzać ciekawość, pobudzać wyobraźnię oraz kształtować postawy proekologiczne.

Projektowane zmiany i realizacja projektu mają nastąpić w przeciągu najbliższych pięciu lat. Leśnicy liczą przy tym na wsparcie funduszy zewnętrznych w tym także ze środków UE.  Obecnie ogród odwiedzany jest przez ok. 5 tysięcy osób rocznie. Zamiarem leśników z Nadleśnictwa Gdańsk jest podwojenie tej liczby.

 

Źródło: lasy.gov.pl , Autor: Jacek Leszewski, rzecznik prasowy RDLP Gdańsk

Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12