Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Czy ryby czuj bl?

To pytanie od dawna jest tematem burzliwych dyskusji pomidzy wdkarzami, a obrocami praw zwierzt. Mimo, i naukowcy coraz wnikliwiej badaj podwodny wiat ryb, to nadal ciko o jednoznaczn odpowied na to pytanie.

Ryby nie posiadaj w mzgu receptorw blowych, przez co nie odczuwaj blu w ten sam sposb co ludzie i inne zwierzta. – wynika z ostatnich bada opublikowanych na amach brytyjskiego czasopisma „Fish and Fisheries”. Badacze twierdz, e jedna z grup nocyreceptorw (znana jako nocyreceptory typu C), ktra jest odpowiedzialna za odczuwanie blu u ludzi, jest rzadko spotykana u miniopetwych, a u rekinw, promieniopetwych i paszczkowatych w ogle nie wystpuje. Z kolei inna grupa nocyreceptory typu A-delta wywouj prost reakcj czynnego uniku, ktra znaczco roni si od prawdziwego blu, jak pisz badacze. Dlatego cz naukowcw jest zdania, e w przypadku ryb nie ma mowy o odczuwaniu blu w ludzkim rozumieniu tego sowa. Bl jest tylko sygnaem wewntrz ukadu nerwowego, ktry wywouje pewne reakcje.

Krytycy tych bada, s zdania, e naukowcy zignorowali kilka istotnych bada, ktre zaprzeczaj ich wynikom.

Magazyn New Scientist przypomina o kontrowersyjnych badaniach z 2003 roku. W ramach eksperymentu naukowcy z Roslin Institute oraz uniwersytetu w Edynburgu wstrzyknli w usta pstrga jad pszczeli lub roztwr kwasu. Reakcja ryb bya natychmiastowa – zwierzta ocieray usta o ciany lub dna akwariw, koysay si z boku na bok i oddychay z czstotliwoci porwnywaln do ryb pyncych z du prdkoci. Takie zachowania nie wystpuj jako automatyczny odruch.

Kolejne badanie z 2009 roku wykazao, e ryby po dowiadczeniu bolesnego przeycia zachowyway si w sposb defensywny oraz stroniy od kontaktw, co wskazuje na to, e zarwno ten bl poczuy jak i zapamitay.

„Wiele bada wykazuje wystarczajce dowody na to, e ryby potrafi czu bl, i takie pozostaje nasze zdanie” – powiedzia „The Telegraph” rzecznik Krlewskiego Towarzystwa dla Zapobiegania Okruciestwu wobec Zwierzt (RSPCA).

Dr Sylwia Earle, jedna z najlepszych na wiecie biologw morskich powiedziaa, e „Ryby maj dobr natur i s niezwykle interesujce. To wraliwe zwierzta, ktre posiadaj odmienne osobowoci i cierpi, gdy dzieje si im krzywda”.

Naley przypomnie, e ryby s krgowcami, a wic podobnie jak ssaki, ptaki, gady czy pazy posiadaj centralny ukad nerwowy skadajcy si z mzgu i rdzenia krgowego. Posiadanie takiego organu jak mzg wie si nie tylko ze zdolnoci do oddychania, koordynacji ruchowej, pracy zmysw wzroku, suchu, smaku czy dotyku, ale rwnie z posiadaniem zdolnoci poznawczych, pamici, zdolnoci do uczenia si.

Co wicej, ryby s zdolne do przechowywania w pamici wspomnie nawet z okresu trzech miesicy. Dziki pamici przestrzennej tworz mapy, ktre pozwalaj im odnajdywa drog, zwracajc uwag na takie czynniki jak wiato, dwiki, zapachy oraz elementy wizualne.

Ryby w ramach struktur spoecznych, ucz si od siebie nawzajem i wsppracuj ze sob, by zdoby poywienie. Na przykad ryby z rodziny barwenowatych zamieszkujce rejon Oceanu Indyjskiego i Spokojnego, potrafi polowa w grupie. – wynika z bada opublikowanych na amach czasopisma „Ethology”. Jedna ryba goni ofiar, pozostae blokuj drog ucieczki. Podobne, zoone zachowanie, zaobserwowano wczeniej gwnie u ssakw i niektrych ptakw.

Chcecie wicej dowodw? Wyniki opublikowane na amach „Animal Cognition” pokazuj, e paszczki sodkowodne (Potamotrygon castexi) potrafi korzysta z narzdzi, co oznacza e zwierzta te maj due zdolnoci poznawcze, wiadczce o ich inteligencji. Strzelczyki indyjskie (Toxotes jaculatrix) potrafi strca do wody owady siedzce na nadbrzenej rolinnoci. Pociskiem jest w tym wypadku strumie wody, a ryba celujc bierze pod uwag kt zaamania promieni wietlnych. Podczas eksploracji Wielkiej Rafy Koralowej w Australii, profesjonalny nurek Scott Gardner usysza dziwne trzaski. Popyn, by sprawdzi skd pochodzi rdo odgosw i zobaczy ryb, ktra trzyma w pyszczku maa i uderza nim o ska. Wkrtce muszla ustpia, ryba pokna maa, odamki muszli wyplua i popyna dalej.

Czy to jednak kogo obchodzi? Podobno ryby gosu nie maj, cierpi zatem w milczeniu.

rdo: ekologia.pl

 

Archiwum aktualnoci

2018 1 2 3 4

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12