25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Czwartkowy Klub

Ostatni marcowy Klub Naszej Ziemi to Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi. Zapraszamy do lektury :)

Opiekunami Klubu są Panie Jolanta Gwóźdź i Magdalena Grzanek. A oto co piszą sami o sobie:

Przedszkole Miejskie Nr 208 od wielu lat włącza środowisko lokalne i placówki oświatowe w działania mające na celu ochronę najbliższego środowiska przyrodniczego, połączoną z aktywnym wypoczynkiem, podnoszenie świadomości ekologicznej związanej ze zdrowym żywieniem, efektywnym wykorzystaniem surowców i energii oraz zrównoważoną gospodarką odpadami w przedszkolach, szkołach i ich otoczeniu. 
 
Otrzymaliśmy certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (2011 r.), oraz dwukrotnie międzynarodowy certyfikat ” Zielona Flaga „(2012 r i 2013 r). Jesteśmy laureatami konkursu „Z energią na rzecz ochrony klimatu”, zorganizowanego przez Fundację GAP Polska we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz wielu konkursów o tematyce ekologicznej. W czerwcu 2013 r. otrzymaliśmy certyfikat ” Organizacja Innowacyjna”, przyznawany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
 
Z inicjatywy dyrektora przedszkola we wrześniu 2012 r powstała SIEĆ PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH W ŁODZI, do której należą 22 placówki. Siec działa pod honorowym patronatem ŁCDNiKP. Nasze działania wspiera Zarząd Zieleni Miejskiej.
 
 Co wyróżnia naszą sieć? 
 
Po pierwsze – aktywność, wypływająca z własnych przekonań i potrzeb, zgodnie z zasadą „Nic na siłę”. Wszyscy członkowie mają takie same prawa, dotyczące składania własnych propozycji, decydowania o podejmowanych działaniach. Nie jesteśmy zwolennikami wyścigu, w którym za wszelką cenę ktoś musi być najlepszy. Doceniamy pracę innych, dziękujemy wszystkim za ich zaangażowanie, odpowiedzialność, pomoc , wsparcie i życzliwość. Zamiast sprawozdań tworzymy wystawy, fotoreportaże, przygotowujemy konkursy, happeningi, spartakiady, pikniki, bierzemy udział w programach, akcjach lokalnych i ogólnopolskich.
 
 Po drugie – preferujemy metodę ” po nitce do kłębka ” oraz zasadę „Czym skorupka za młodu nasiąknie …” Stawiamy na działanie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, oparte na wymianie doświadczeń, wzajemnej pomocy, róźnorodność stosowanych metod i form pracy, włączaniu w działania rodzin dzieci, współpracowników, środowiska lokalnego, placówek oświatowych, instytucji i organizacji ekologicznych.
 
 Po trzecie – wierzymy, że nasze działania zmienią miejsca w których mieszkamy, pracujemy i odpoczywamy, że wpłyną na zwiększenie ilości miejsc zielonych, w których można nie tylko bezpiecznie odpoczywać, ale także poznawać lokalną przyrodę, doskonalić umiejętności- np jazdy na rowerze.
 
Więcej o działalności Klubu tutaj: http://klubynaszejziemi.pl/kluby/przedszkole-miejskie-nr-208-w-lodzi/
 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12