25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

Nasz partner - liderem branży w rankingu Dow Jones Sustainability Indices

Zapraszamy do przeczytania.

 Coca-Cola HBC trzyma kurs: tytuł globalnego lidera branży napojów w rankingu Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) czwarty rok z rzędu.

Warszawa, 12 września 2017 r. – Coca-Cola HBC, wiodący rozlewca napojów koncernu The Coca-Cola Company, otrzymał po raz czwarty z rzędu tytuł lidera zrównoważonego biznesu w branży napojów w rankingu Dow Jones Sustainability Indices. Po dobrych wynikach w zakresie zrównoważonej działalności w 2016 roku, zwłaszcza w kwestiach zatrudnienia, strategii dla rynków wschodzących, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania oraz w wymiarze ekologicznym, spółka osiągnęła łącznie 90 punktów, co jest wynikiem o 38 punktów lepszym od średniej w tej branży.
Na przestrzeni ubiegłego roku Coca-Cola HBC, we współpracy ze swoimi partnerami, kontynuuje działania na rzecz dalszego ograniczania oddziaływania na środowisko i promowania pozytywnych zmian, poprzez rozwijanie zrównoważonego łańcucha wartości i wspieranie społeczności w celu poprawy ich ogólnego dobrobytu. 
 
Bazując na postępach poczynionych w ubiegłych latach, w roku 2016 r. ilość wody zużywanej do produkcji litra napoju zmniejszyła się o 3%. Współczynnik zużycia energii również zmniejszył się o 5%, co oznacza, że spółka potrzebuje obecnie mniej energii na wyprodukowanie jednego litra napoju. W roku 2016 odzyskano do recyklingu 37% wszystkich opakowań wprowadzonych na rynek. 
 
Coca-Cola HBC obsługuje około 600 milionów konsumentów na 28 rynkach rozwiniętych, rozwijających się i wschodzących, na trzech kontynentach. W 2016 roku firma zainwestowała 7,3 mln euro, czyli 1,6% swojego zysku przed opodatkowaniem, w liczne projekty mające na celu poprawę dobrobytu społeczności, koncentrujące się na kwestiach ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zarządzania nią oraz rozwoju młodzieży, współpracując z ponad 294 organizacjami pozarządowymi.
 
Najważniejsze wskaźniki zrównoważonego rozwoju w roku 2016: 
zatrudnienie: 31 083 osób
35 000 dostawców w łańcuchu wartości
wydatki na rzecz dostawców: 3,1 mld euro
łączna kwota zapłaconych podatków: 281 mln euro
redukcja bezpośredniej emisję gazów cieplarnianych: 6% rok do roku
udział odpadów na litr wyprodukowanych napojów niższy o 33% w ujęciu rok do roku
wynik w zakresie trwałego zaangażowania pracowników: 88%
 
źródło: informacja prasowa
 

Archiwum aktualności

2019 1

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12