Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Biopaliwa gr

Gmina bdzie moga zwolni z opat za parkowanie uytkownikw samochodw napdzanych biopaliwem. Utracone dochody zwrci samorzdom budet pastwa.

Resort gospodarki planuje rozwizania promujce wykorzystywanie energii odnawialnej. Dotycz one m.in. tego, e na dofinansowanie bdzie mg liczy transport publiczny wykorzystujcy ekologiczne paliwo, a gminy maj dosta wsparcie finansowe na zakup nowych pojazdw zasilanych biopaliwami.

Jednym z warunkw ubiegania si o taki zwrot ma by okrelenie przez wjtw (burmistrzw, prezydentw miast) zasad kontroli, czy kierowcy, ktrzy za parkowanie nie pac, rzeczywicie tankuj do aut etanol albo biodiesel.

Ministerstwo Gospodarki opracowao projekt rozporzdzenia w tej sprawie. Wszystko po to, aby Polska w 2020 r. moga osign minimalny, 10-proc. udzia energii ze rde odnawialnych w transporcie. Takie wymagania stawia UE, a w Polsce tym odnawialnym rdem maj by biopaliwa.

rdo: PAP - Serwis Samorzdowy

Wicej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii na www.klimatdlaziemi.pl.

 

Archiwum aktualnoci

2018 1

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12