25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

Biogaz jak atom. Energetyczne wyzwanie przed gminami wiejskimi

Gdyby w 1600 gminach wiejskich wybudować biogazownie o mocy jednego megawata, to wytworzona w ten sposób energia, dorówna blokowi jądrowemu – uważa prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej.

Na konferencji pn. „Energia odnawialna szansą dla gmin” prof. Popczyk zauważył, że w kolejnym budżecie unijnym Polska otrzyma duże środki na rozwój energetyki. Przy czym, jak podkreślił, na miejscu gmin byłby bardzo czujny, gdyż pojawia się pytanie, kto te wielkie środki pozyska.

- W ostatnim czasie obserwuję zainteresowanie wielkimi elektrowniami fotowoltaicznymi, w gminach szuka się wsparcia i w gminach szuka się terenów – wyjaśnił naukowiec.

Dodał, że wolałby, aby za unijne pieniądze w gminach wymienione zostały dachy eternitowe na dachy fotowoltaiczne. - Wtedy mielibyśmy reelektryfikację wsi, ale nowoczesną. Nie za pomocą sieci, które się uszkadzają, bo muszą się uszkadzać – tłumaczył.

Jak zaznaczył, chodzi o to, aby zmienić grupy interesów, żeby pieniądze, które są przewidziane na perspektywę 2014 – 2020 rzeczywiście trafiły do gmin.

- Nie jestem skłonny inaczej rozpatrywać tej sprawy, jak tylko przez pryzmat 105 tys. gospodarstw towarowych, w których możemy zbudować np. mikrobiogazownie, jak przez pryzmat 115 tys. gospodarstw socjalnych, gdzie mamy dachy eternitowe, miejsce pod instalacje fotowoltaiczne, wiatrakowe i inne – stwierdził.

Jak dodał, nie jest też skłonny patrzeć na to inaczej, jak poprzez pryzmat co najmniej kilkunastu tysięcy wsi, z których każda może bardzo szybko stać się autonomiczną pod względem energetycznym. Zauważył, że nie będzie miała przychodów z energii, ale nie będzie też miała wydatków, które w przypadku energii są całkiem istotne.

Wreszcie, jak podkreślił, nie może tego rozpatrywać inaczej niż przez pryzmat 1600 gmin wiejskich. - Tutaj wróćmy do programu, który w Ministerstwie Gospodarki kiedyś już funkcjonował. Było takie hasło: „Jedna biogazownia na gminę”. 1600 gmin z biogazownią po jednym megawacie, to jest jeden blok jądrowy - wyliczył.

Dodał, że jest to 1600 gmin zmodernizowanych, gdyż gminy po wybudowaniu biogazowni będą innymi gminami. - To jest co innego niż blok jądrowy, który spowoduje nam wiele kłopotów - powiedział.

Zdaniem Jerzego Pietrewicza, wiceministra gospodarki, pomysły przedstawione przez prof. Popczyka wydają się być szalenie kuszącą wizją, ale – jak podkreślił – dla niego, jako ekonomisty, pojawia się pytanie, jakim kosztem musiałaby być osiągnięta i kto za to zapłaci. Według wiceministra w tej sytuacji potrzebne są rzetelne dane porównawcze, na których powinno się bazować.

Z kolei Włodzimierz Ehrenhalt, wiceprezes zarządu Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SEO) przedstawił pomysł, który - jak utrzymywał - nie będzie generował kosztów w gminach.

- Samorządy mogą się stać właścicielami elektrowni czy urządzeń z typu OZE oraz odpadów energii, nie powodując wzrostu zadłużenia gmin, właściwie nie ponosząc żadnych kosztów, w sposób bardzo bezpieczny – zapewnił.

Wyjaśnił, że chodzi o są farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, biogazownie oraz niewielkie zakłady utylizacji odpadów połączone z odzyskiem energii.

- Idea jest taka, że JST tworzy spółkę komunalną, a inwestor, czy samotnie, czy wraz z bankiem, tworzy elektrownię OZE. Spółka komunalna wykupuje udziały w spółce elektrowni OZE, czerpiąc dochody wyłącznie z przychodów z energii elektrycznej i ciepła - tłumaczył.

Józef Lewandowski, prezes Polskiej Grupy Agencji Energetycznych przekonywał, że zdecydowane zróżnicowanie wytwarzania energii jest w Polsce nieuchronne. - OZE to przede wszystkim rozwój technologii, badań, to postęp i nowoczesność - podkreślił. Jego zdaniem to również nowe miejsca pracy.

- Jeżeli ktoś patrzy na rynek energetyczny jedynie pod kątem zabezpieczenia odbiorców w energię, to proszę tylko spojrzeć na Niemcy - oznajmił. - To jest przede wszystkim kierunek na gospodarkę, przedsiębiorczość, miejsca pracy, na rozwój badań i nauki – dodał.

Stwierdził, że być może energia słoneczna za kilkadziesiąt lat zupełnie zmieni nasze wyobrażenie o energii.
Natomiast Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta zapowiedział, że Kancelaria Prezydenta przygotowała pięć paneli eksperckich poświęconych problematyce energii, z których pierwszy odbędzie się 7 marca.

W jego ocenie, kwestia konfliktu, który powstaje np. w przypadku energetyki wiatrowej może być rozwiązana jedynie poprzez formę racjonalnej, publicznej rozmowy.

- Płaszczyzną dla debaty w tym zakresie jest formuła opracowywania i przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy w ogóle planów zagospodarowywania przestrzennego, również studiów uwarunkowań - zauważył.

Podobnego zdania jest Mariusz Poznański, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP (ZGW RP), który przyznał, że do energii odnawialnej trzeba przede wszystkim przekonać mieszkańców. Poza tym – dodał – należy coś zmienić w planowaniu przestrzennym, bo planowanie przestrzenne dzisiaj jest nieprecyzyjne i niedokładne, i trudno jednoznacznie określić, gdzie można takie elementy stawiać.

- W Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pracujemy nad tym, aby w nowej ustawie o prawie budowalnym znalazły się zapisy, które jednoznacznie będą określały miejsca, gdzie tego typu inwestycje mogą powstać i będą je chroniły pod względem prawnym - zadeklarował.

Konferencja pn. „Energia odnawialna szansą dla gmin” odbyła się w środę w Warszawie. Zorganizowały ją: Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO), Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej (ZGWRP), Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej (PIGEO), Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SE0).

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Więcej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii na www.klimatdlaziemi.pl.

 

Archiwum aktualności

2019 1

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12