25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

Bilans zysków i strat rewolucji odpadowej

12 miesięcy po wejściu w życie najważniejszych zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedstawiciele branży odpadowej spotkali się, aby ocenić efektywność ekonomiczną i ekologiczną nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

W debacie pt. „Nowy ład w gospodarce odpadami komunalnymi – bilans zysków i strat po roku” zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą udział wzięli m.in. przedsiębiorcy sektora gospodarki odpadami (samorządowi i prywatni), przedstawiciele Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów (w tym Rady RIPOK), członkowie stowarzyszeń branżowych i izb gospodarczych, eksperci gospodarki odpadami.

Moderowana przez Tomasza Szymkowiaka, redaktora naczelnego Wydawnictw Komunalnych (ABRYS) dyskusja dotyczyła m.in. roli gmin i związków międzygminnych  oraz miejsca RIPOK-ów w nowym systemie.

Uczestnicy debaty rozmawiali o potrzebach rynku: standardach realizacyjnych i nowych inwestycjach. Podjęli tez próbę wypracowania wspólnych oczekiwań branży w zakresie koniecznych zmian systemowych, w tym koniecznych zmian prawa.

Ważnym zagadnieniem, które pojawiło sie w dyskusji, było również miejsce „in-house” w realiach krajowego systemu gospodarki odpadami i nowej Dyrektywy PE w sprawie zamówień publicznych UE z lutego 2014 r.

Obszerna relacja ze spotkania ukaże się w lipcowym numerze "Przeglądu Komunalnego", który był patronem medialnym debaty.

 

Źródło tekst i zdjęcie: http://www.komunalny.pl/

 

Archiwum aktualności

2019 1

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12