25 lat Fundacji Nasza Ziemia i Akcji Sprzątanie świata - Polska :: 1994-2018 Sprzątanie świata - Polska 2018. Akcja jubileuszowa. Eko Odkrywcy 6 facebook Strona Miry

 

22 maja Dzień Różnorodności BiologicznejTegoroczne hasło Dnia „Różnorodność biologiczna dla zrównoważonego rozwoju” podkreśla znaczenie ochrony bogactwa różnorodności biologicznej świata dla osiągnięcia celów agendy rozwojowej po 2015 roku, w której cele zrównoważonego rozwoju zajmują priorytetowe miejsce.

Tegoroczna tematyka Dnia ma także bezpośrednie odniesienie do ustaleń Deklaracji z Gangwon, przyjętej przez uczestników Panelu Wysokiego Szczebla na 12. spotkaniu Konferencji Państw-Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej. W Deklaracji wyrażono nadzieję, że kwestia ochrony bioróżnorodności znajdzie się na prominentnym miejscu w Agendzie Rozwojowej po 2015 roku.

20-22 maja 2015 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu, z udziałem 1300 osób obradował będzie szczyt „Biznes i klimat”, poświęcony wzajemnym wpływom tych dwóch dziedzin, a także wypracowaniu propozycji rozwiązań biznesowych dla przeciwstawiania się zmianom klimatu. Szczyt poprzedzi planowany na grudzień 2015 w Paryżu 21. Szczyt Klimatyczny, na którym przedstawicielom rządów przedstawione zostaną również wypracowane na majowym szczycie „Biznes i klimat” propozycje rozwiązań biznesowych dla klimatu.

Z okazji Dnia Różnorodności Biologicznej we wszystkich regionach świata organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, podkreślające wagę należytej ochrony zasobów różnorodności biologicznej. Każdy kto planuje zorganizowanie takiego wydarzenia może się nim pochwalić, przesyłając na adres secretariat(at)cbd.int niezbędne informacje, zgodnie z wymogami wyszczególnionymi na stronie Dnia.

W Warszawie Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zorganizowało wystawę fotografii „Różnorodność biologiczna na wysokim poziomie”, obrazującą bogactwo i piękno różnorodności biologicznej Polski, „od Helu do Tatr”. Wystawę podziwiać można w Galerii Uniwersytetu Warszawskiego (hol Pałacu Kazimierzowskiego) do 15 maja 2015 r., w godzinach 9 – 19.

UNESCO angażuje się w ochronę różnorodności biologicznej, między innymi wspierając Międzyrządową Platformę Polityki Naukowej w dziedzinie Bioróżnorodności i Ochrony Ekosystemów, a także w realizację nakreślonych w 2011 roku Celów z Aichi, związanych z ochroną tej różnorodności i przyjętym wówczas strategicznym planem działań.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (22 maja) nie bez powodu obchodzony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej (21 maja). Zrównoważony rozwój wymaga połączenia wysiłków dla ochrony obu tych dziedzin. Bezcenne zasoby wiedzy tradycyjnej niezbędne są lokalnej społeczności zarówno dla ochrony jej kulturowej odrębności, jak i dla organizacji życia społecznego, z której wynika odpowiedni sposób zarządzania zasobami naturalnymi, uprawiania ziemi czy ochrony ekosystemów. Różnorodność biologiczna bywa często przyrównywana do różnorodności językowej: w obu dziedzinach straty powodują zachwianie fundamentów istnienia lokalnych kultur, nieodwracalnie zmieniając kierunek ich rozwoju i bardzo często podważając poczucie i sens przynależności do danego miejsca na Ziemi.

źródło: http://www.unesco.pl/article/1/22-maja-miedzynarodowy-dzien-roznorodnosci-biologicznej-3/

 

Archiwum aktualności

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12